Brøndby dømt: Skal betale millioner

16x9
Thomas Rasmussen kan se frem til at få udbetalt feriepenge af Brøndby IF Foto: Scanpix

Brøndby IF har tabt sagen om manglende udbetaling af feriepenge. Klubben skal betale cirka 4 millioner kroner i den såkaldte feriepengesag til de tre tidligere spillere Martin Ericsson, Thomas Rasmussen og Peter Madsen. Beløbet er inklusiv renter, bod og omkostninger. Dermed gav Fodboldens Voldgiftsret Spillerforeningen medhold i de tre prøvesager.

Kendelsen danner præcedens for danske klubbers betaling af blandt andet feriepenge og pension. Medlemmer af Spillerforeningen har et efterbetalingskrav imod klubberne for perioden 2004-2012. Spillerforeningen og Divisionsforeningen skal nu i gang med forhandlingerne om efterbetalingen af klubberne til spillerne. Fremadrettet skal klubberne indrette sig efter kendelsen, hvorfor kendelsen også påvirker Spillerforeningens nuværende aktive og kommende medlemmer.
 
Kendelsen kan ikke ankes.

Konkret betyder kendelsen, at de tre spillere, som blev udtaget til prøvesager, skal have efterbetalt i alt kr. 2.075.440 i feriepenge, løn og pension af Brøndby IF, hvortil skal lægges renter (opgjort frem til i dag) på i alt kr. 1.594.174. Brøndby IF skal betale 10 % i bod af efterbetalingskravet og renterne, altså i alt kr. 366.961. Samlet skal Brøndby IF betale kr. 4.036.575 for de tre spillere. Spillerforeningen og klubben skal nu i gang med forhandlingerne om efterbetalingen for de øvrige spillere. Yderligere 56 spillere har lagt sag an mod Brøndby IF.

Dommen vækker glæde hos Spillerforeningens direktør, Mads Øland:
 
"Kendelsen er en sejr for spillerne og Spillerforeningen og sikrer den overenskomst, som vi fik på plads i 2004. Sagens kerne er, at spillerne skal have, hvad der er aftalt – hverken mere eller mindre."
 
"Vi vil nu drøfte situationen med Divisionsforeningen, Brøndby IF og de øvrige klubber for at sikre holdbare løsninger. Det er i alles interesse – inklusiv spillernes og Spillerforeningens – at klubberne får efterbetalt, hvad de skylder spillerne, samtidig med at klubberne kan fortsætte driften," slutter Mads Øland.