DCUs direktør forfalskede rapporter - slipper for retssag

16x9
David Gullberg stoppede som direktør i DCU, efter han med et stort overforbrug har bragt DCU i økonomiske problemer. Han slipper dog for et civilt søgsmål fra DCUs side. Foto: Betina Garcia / Scanpix Denmark

DCUs tidligere direktør forfalskede statusrapporter overfor bestyrelsen. Nu er DCU i økonomiske problemer, men David Gullberg slipper for retssag

Danmarks Cykle Union har fået slået benene væk under sig. En økonomisk krise, som undervejs har involveret politiet, har i snart et år lammet forbundet. Nu begynder kampen for at finde fodfæste, men der venter DCU flere år på økonomisk skrump. Taberen er dansk cykelsport.

 - Vi står i en situation, som skal tages meget alvorligt 

Niels Sørensen, netop afgået formand i DCU

 

- På cykelsportens vegne har jeg det rigtig dårligt. Jeg har siddet med ansvaret, og vi har haft nogle procedurer, der gjorde, at vi kunne blive snydt, og det blev vi, siger Niels Sørensen, som har valgt at fortælle om detaljerne i sagen, der har ført til økonomisk krise, til TV 2 SPORT. 

Sagen handler om økonomisk sjusk og overforbrug i 2014 under daværende direktør David Gullberg. Et overbrug, som blev holdt skjult for bestyrelsen. Da bestyrelsen blev opmærksom på overforbruget var det for sent, og så væltede skeletterne ud af skabet.

En grundig gennemgang af regnskabet viste, at det hele sejlede, og at der var et stort underskud. En sund økonomi var på et år blevet smadret, og DCU har lånt 3 millioner kroner af Danmarks Idrætsforbund (DIF) for at overleve.

DCU valgte efterfølgende at lade afdelingen for Økonomisk Kriminalitet i Vestegns Politi om at kigge sagen igennem. Der var ikke tale om en politianmeldelse, men en gennemgang af regnskabet for at vurdere, om der kunne indledes en efterforskning mod David Gullberg.

DCU havde selv anført tre punkter til politiet, som handlede om, at Gullberg har givet urigtige oplysninger om budgetter, har solgt alle DCUs obligationer uden bestyrelsens vidende og for at afholde ferie med løn uden at være berettiget til det. Det sidste punkt er siden blevet afklaret, da Gullberg har afregnet forkerte udbetalte penge, oplyser Niels Sørensen.

Politiet efterforsker ikke sagen

TV 2 SPORT har modtaget politiets vurdering, og her fremgår det, at der ikke er grundlag for en efterforskning, fordi det ikke kan bevises, at Gullberg har handlet strafbart og for egen vindings skyld. I redegørelsen fra politiet fremgår det, at der er tale om et kontraktligt brud mellem direktør og bestyrelse, og derfor kan DCU vælge lave et civilt søgsmål mod David Gullberg.

- Vi tager politiets afgørelse til efterretning, og konstaterer, at David Gullberg ikke har gjort det for egen vinding skyld, men at han ikke har levet op til sit ansvar som direktør. Vi kunne godt lave et civilt søgsmål, og vores rådgiver mener, vi vil vinde det, men det vil koste os mange penge at gøre, så vi vælger at lukke sagen her, siger Niels Sørensen.

Overforbruget og det store underskud i DCU blev opdaget i marts 2015. Nærmere bestemt i forbindelse med et bestyrelsesmøde d. 12 marts. Daværende formand, Niels Sørensen, forklarer, at han og bestyrelsen hele tiden havde fået at vide af direktør David Gullberg, at der var styr på budgetterne, og at det pegede mod et beskedent overskud for 2014. Men sådan var situationen ikke.

- David har hver måned modtaget rapporter fra vores bogholderi, og dem skulle han give videre. Men de tal, som han gav videre til os, stemte ikke overens med de tal, han havde fået. Det drejer sig derfor om, at vi har fået at vide, at det var et lille plus vi gik imod, men desværre var de talt ikke i overensstemmelse, siger Niels Sørensen.

Bogholderiet er en del af Danmarks Idrætsforbund (DIF), og herfra er der gået rapporteringer videre til David Gullberg omkring økonomien i DCU. Men selvom Gullberg ifølge Sørensen får at vide i rapporterne, at budgetterne er ved at løbe løbsk, giver han helt andre tal videre til bestyrelsen.

- Han har vist os nogle tal. Men udgifterne har reelt været langt større, end de tal han har vist os.  

- Derudover har han flere gange tilkendegivet, at vi ikke havde likviditetsproblemer. Men det fandt vi ud af ikke var rigtigt. Det har gjort, at han har været nødt til at indløse DCUs obligationer for at få kontanter, siger Sørensen.

’Han har været udspekuleret’

I DCUs regnskab for 2014 fremgår det, at DCU havde obligationer for 894.809 kroner i 2013, men at der er for 0 kroner i 2014. Obligationerne er blevet solgt uden bestyrelsens vidende for at få penge til at betale regninger.

I regnskabet kan man aflæse, at DCU ender på et minus på 2,8 millioner kroner for 2014, og da virksomheden havde en egenkapital på 1,4 millioner kroner, var der samlet minus på 1,4 millioner. Bestyrelsen var blevet informeret om, at der ville komme et lille overskud i stedet for de 2,8 millioners underskud.

Gennemgangen af regnskabet har desuden afsløret et større rod for at skjule alt for høje udgifter, fortæller Niels Sørensen. Bogføringen har været helt forkert, så da man opdagede underskuddet i marts viste det et minus på 1,1 millioner kroner. Men underskuddet var faktisk større, da der var blevet faktureret forkert. Fondsmidler var blevet faktureret forkert, og derfor kom der flere penge på udgiftssiden, og det endte med minus på 2,8 millioner.

Den akutte mangel på penge har betydet, at DCU har lånt 3 millioner af DIF, som også har ydet hjælp til DCU under hele oprydningen siden marts 2015.

DIFs administrerende direktør, Morten Mølholm, kalder det en alvor sag. 

-  Nogle gange overstiger virkeligheden fantasien. Han har været udspekuleret. Han har misinformeret ved at operere med to statusopdateringer, hvoraf den ene var en forfalsket statusopdatering, hvor han har opgivet andre tal, end det han har fået at vide af økonomiafdelingen.

Morten Mølholm, adm. direktør i DIF

 

Gullbergs forklaring: Har ikke ført bestyrelsen bag lyset

David Gullberg har undervejs i sagen, som har været beskrevet i overordnede linjer i pressen, forholdt sig tavs. TV 2 SPORT har talt i telefon med Gullberg med henblik på et interview om sagen. Han ønskede kun at svare skriftligt på spørgsmål.

I en mail skriver han, at han ’ikke vil skydes i skoene’, at han bevidst skulle have forsøgt at føre bestyrelsen bag lyset. Han vil også gerne mane til jorden, at han er blevet fyret, eller at han er blevet politianmeldt, som det har fremgået i dele af pressen. Det er han ikke.

David Gullberg var direktør for DCU fra 1. december 2013 til marts 2015.
David Gullberg var direktør for DCU fra 1. december 2013 til marts 2015. Foto: Betina Garcia / Scanpix Denmark

Han skriver, at han ikke vil gå i detaljer med det økonomiske regnskab, da han forlod DCU før regnskabet for 2014 var færdigt.

Han forklarer, at han mødte op til mødet d. 12. marts med en opsigelse i hånden til formand Niels Sørensen, da han ikke længere ønskede at være direktør. Sørensen ville ikke tage imod opsigelsen, men efter bestyrelsesmødet fik Gullberg at vide, at Sørensen og bestyrelsen havde fået tal fra økonomiafdelingen, som pegede mod et underskud, som de ikke havde forventet. Gullberg fik ingen mulighed for at forklare underskuddet, som ikke var til diskussion, skriver han. Han fik derimod at vide, at han skulle stoppe i DCU dagen efter, d. 13. marts.

Efterfølgende udarbejdede de to parter en afskedsordning.

Omkring salget af obligationerne fortæller han, at han blev gjort opmærksom på af den eksterne bogføring, at der manglede penge, og at de foreslog, at han kunne sælge obligationsbeholdningen.

- Det godkendte jeg. Jeg var ikke opmærksom på, at det ifølge vedtægterne kræver bestyrelsens godkendelse, og det er selvfølgelig min fejl, skriver han.

David Gullberg skriver, at det ikke giver nogen mening at fortryde i bagklogskabens lys. Forholdet mellem ham og bestyrelsen var ikke godt, fortæller han, og derfor burde han være gået tidligere.

 - Jeg skulle nok langt tidligere have taget konsekvensen af den mangel på dialog og enighed mellem direktion og bestyrelse, som gjorde sig gældende.  

Davd Gullberg, DCUs tidligere direktør

 

- Jeg blev flere gange nedstemt i bestyrelsen omkring beslutninger, herunder beslutninger, der pressede organisationen økonomisk og personalemæssigt. Vi var ikke det, man kalder "a match made in heaven", men det er alligevel kommet bag på mig, hvordan de har valgt at håndtere afslutningen på vores samarbejde, skriver han.

DIF vil sikre, at det ikke sker igen

Sagen har fået DIF til at kigge nærmere på specialforbund som DCU og hjælpe dem, så der ikke opstår en lignende situation. Det drejer sig om at sætte fokus på rekruttering, daglig drift og kontrolmekanismer.  

I tilfældet med David Gullberg og DCU har de fejlet på alle tre punkter. David Gullberg var dømt for dokumentfalsk, inden han blev ansat som direktør i DCU. Det var én af de alarmklokker, der skulle have ringet, og derfor vil DIF fremover tilbyde hjælp, når der skal rekrutteres til lederstillinger i forbundene.

- David Gullberg havde en bedrageridom i forvejen. Jeg siger ikke, at man ikke skal have en chance mere, men i det tilfælde, skal man være ekstra opmærksom. Og så sad han i bestyrelsen i forvejen, da han blev valgt til direktør. Der kan man godt blive forblændet, når man kender dem i forvejen. Man kunne godt have udfordret rekrutteringen i dette tilfælde, siger administrerende direktør i DIF, Morten Mølholm.

DCU har siden indført nye procedurer, som blandt andet betyder, at det ikke længere kun er direktøren, der refererer til økonomiafdelingen.

Niels Sørensen og DCU har taget imod hjælpen fra DIF, og han tager sin del af ansvaret som formand.

- Jeg fortryder ikke, at jeg ansatte David på den baggrund, for han havde haft betroede jobs efter den tidligere sag. Jeg betragtede det som en ungdomsdumhed. Jeg fortryder nu, at jeg ansatte ham, men det er fordi, han ikke har levet op til sit ansvar.

Bærer du over bestyrelsen ikke også et ansvar?

- Jo, absolut. Vi bærer ikke ansvar for ikke at få tallene overleveret, men vi bærer ansvar for, at vi ikke opdagede det.

Niels Sørensen tager sin del af ansvaret for, at han ikke i tide opdagede, at økonomien var på afveje i DCU. Han har siden arbejdet på at rydde op og sikre en ny plan for DCU, og i sidste uge trådte han af som formand for DCU.
Niels Sørensen tager sin del af ansvaret for, at han ikke i tide opdagede, at økonomien var på afveje i DCU. Han har siden arbejdet på at rydde op og sikre en ny plan for DCU, og i sidste uge trådte han af som formand for DCU. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Niels Sørensen trådte af som formand for DCU i sidste uge et år før hans tid udløb. Sagen har taget hårdt på ham, og han har brugt så meget tid på den, at han derfor vælger at gå af før tid.

- Jeg har brugt rigtigt mange timer på den her sag, og jeg har et fuldtidsjob, jeg skal passe. Det har tæret på mig og min familie. Derfor kan man sige, at det har slidt mig op nogle år før det burde.

Ny formand i DCU er Henrik Jess Jensen, som kommer til at sidde i spidsen for et forbund på økonomisk skrump i de næste år.