Sport

Ny lov skal gøre matchfixing endnu mere strafbart

Som et led i regeringens og idrættens indsats mod matchfixing i sporten vil kulturminister Marianne Jelved (R) i næste uge sætte et lovforslag i høring, der øger mulighederne for at straffe dem, der snyder med sportsresultater.

Helt konkret skal det kunne koste op til to års fængsel at bestikke nogen i forbindelse med matchfixing.

Loven supplerer de gældende regler om bedrageri, som kan straffes med op til otte års fængsel, men som ikke dækker de tilfælde, hvor man ikke kan bevise, at nogen har lidt økonomiske tab som følge af matchfixing.

- Vi mener, at det lovforslag, som vi fremlægger, vil give myndighederne de nødvendige redskaber til efterforskningen, som man måske har manglet, samtidig med at vi lukker det hul i lovgivningen, der findes.

- Det er det samme, vi har gennemført på antidopingområdet, hvor man nåede frem til, at der også skulle en stramning til, siger kulturministeren.

Hun præsenterede forslaget kort i et samråd i kulturudvalget torsdag, hvor repræsentanter for Folketingets øvrige partier havde mulighed for at spørge ind til regeringens initiativer mod matchfixing.

Og Venstres kulturordfører, Michael Aastrup Jensen, ser gerne, at det endelige lovforslag bliver endnu mere vidtgående.

- Vi har at gøre med et meget alvorligt problem for sporten, og derfor skal indsatsen også stå mål med alvoren.

- I Venstre har vi talt om at lave en særlig politienhed til bekæmpelse af matchfixing. Problemet er jo, at man ude i politikredsene ikke har kompetencerne, og derfor er der brug for at samle erfaringen ét sted, siger han.

Enhedslistens Jørgen Arbo-Bæhr er også bekymret for, om politiet er godt nok rustet til at tage kampen op mod matchfixerne.

- Vi har set sager, hvor der ikke bliver foretaget sigtelser. Problemet er, at politiet ikke er uddannet til at have med disse sager at gøre, og at der ikke er afsat midler nok.  Marianne Jelved afviser dog, at det skulle være tilfældet.

- Jeg har ikke noget grundlag for at tro, at der ikke er ressourcer til det. Så indtil videre har jeg tillid til, at politiet er rustet til opgaven. Det er også den udmelding, jeg har fået fra rigsadvokaten, siger hun.

Lovforslaget er en del af regeringens aktuelle lovkatalog og ventes at blive fremsat om nogle måneder, efter at man altså har fået de relevante parters input.

Hvad er matchfixing?

Matchfixing er bevidst manipulation af idrætskonkurrencer som eksempelvis en fodboldkamp.

Her kan du læse Dansk Idrætsforbunds betegnelse og regler for matchfixing. Reglerne omfatter alle udøvere, trænere og dommere i alle idrætsgrene under forbundet:

Matchfixing er for eksempel:

 • Forsætlig manipulation af resultatet af en idrætskonkurrence.
 • Forsætlig underpræstation.
 • Forsætligt nederlag i en konkurrence.
 • Bestikkelse af eller trusler mod en anden person for at påvirke en idrætskonkurrence i en bestemt retning.
 • Tilsvarende former for "uetisk adfærd" er også omfattet af reglerne og dermed forbudt
 • Misbrug af intern viden, eksempelvis ved at videregive oplysninger, der kan udnyttes i forbindelse med spil.
 • Spil på egen konkurrence, også selvom der spilles på sejr.
 • Modtagelse af gaver, der ikke hænger naturligt sammen med den pågældende idrætskonkurrence.

Der findes tre niveauer indenfor matchfixing, ifølge Dansk Boldspil Union (DBU):

 • Niveau 1 - Spil på egne kampe: Personer, der individuelt spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltager i og for egen vindings skyld.
 • Niveau 2 - Organiseret fællesskab: Flere personer, der i forening spiller på bestemte udfald i kampe, som de selv er deltagere i og for egen eller andres vindings skyld.
 • Niveau 3 - Organiseret kriminalitet: Store syndikater, der eksempelvis med trusler om vold, afpresning eller ved bestikkelse forsøger at påvirke spillere, dommere eller trænere til at sikre et bestemt udfald af en kamp.

 Kilder: Danmarks Idrætsforbund, Dansk Boldspil Union