Sport

Hestevæddeløb: Her er Jelveds svar

Følgende er Marianne Jelveds svar på det indslag, som bliver/blev sendt i 18-Nyhederne på TV 2 den 5. november 2014. Mailen er sendt via ministerens særlige rådgiver:

  • På samrådet i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer den 4. november 2014 oplyste jeg følgende om rapporten fra Videncentret for Landbrug:

”Jeg kan bekræfte, at embedsmænd fra Kulturministeriet den 26. marts 2014 afholdt møde med afdelingschef Jørgen Kold fra Videncenter for Landbrug. Mødet blev afholdt på foranledning af Kulturministeriet, der ønskede at høre nærmere om publikationen ”Hestesektorens samfundsøkonomiske betydning i Danmark”, som er udarbejdet af Videncenter for Landbrug. Publikationen omhandler hestesektoren bredt og er ikke afgrænset til hestevæddeløbssport. Publikationen er nævnt på side 107 i udredningen af idrættens økonomi og struktur, KPMG’s analysedel. Der var tale om en drøftelse af overordnede forhold. Der blev således ikke drøftet konkrete scenarier i forhold til betydningen af, hvad en mulig konkret beløbsmæssig beskæring af hestevæddeløbssporten ville koste i arbejdspladser eller andet, hvis politikerne i de efterfølgende forhandlinger måtte beslutte at beskære hestevæddeløbssporten.”

  • Det samme har jeg svaret på det Folketingsspørgsmål, der er stillet om emnet.  
  • Da jeg under debatten i samrådet gentagne gange bliver spurgt til publikationen, får jeg muligvis udtrykt mig på en måde, der giver Jørgen Kold anledning til at misforstå min udtalelse. Jeg vil derfor foreslå, at han lytter til, hvad jeg sagde i første ombæring og tidligere har svaret på skrift.  
  • Lad mig samtidig understrege, at formålet med de idrætsmidler kulturministeriet fordeler er, at støtte idrætten i Danmark og ikke et erhverv.  
  • De tal, jeg oplyste på samrådet, er Danske Spils indtjening på hestevæddeløb. Ifølge Danske Spil bidrog hestesporten med 22,8 mio. kr. i 2013.