Sport

Kulturminister møder bred opbakning i kampen mod doping

Kulturministeren fik opbakning på et møde i Unesco i forhold til at stramme internationale antidopingregler.

Danmark har på møder i FN-organisationen Unesco mandag og tirsdag fået støtte til en ny international resolution, der lægger op til at straffe regeringer, som ikke efterlever den internationale konvention mod doping i sport. 

Det fortæller kulturminister Mette Bock (LA).

Hun glæder sig over, at man for første gang på statsligt niveau i Unesco-regi er blevet enig om at lave et regelsæt, så regeringer kan straffes, hvis de ikke lever op til de internationale antidopingregler fra Det Internationale Antidoping Agentur (Wada).

- Det konkrete er, at denne manglende efterlevelse af konventionen skal have nogle konsekvenser. Ikke kun for den enkelte atlet eller for organisationer, men også for regeringerne, siger Mette Bock.

- Hvilke konsekvenser, det er, skal vi beslutte på et Unesco-møde, når en arbejdsgruppe har set på, hvilke sanktioner man kan sætte i værk.

- Tidsplanen er, at man skal være klar til at træffe beslutninger på et Unesco-møde i 2019. Det vil sige, at der går halvandet til to år, siger kulturministeren. 

Mette Bock venter gerne den tid på at få de rigtige redskaber, der kan blive en hjælpende hånd i kampen mod doping. 

Hun forventer, at arbejdsgruppens forslag til sanktioner vil blive et værdifuldt bidrag i den forbindelse. Og at forslagene vil få en præventiv effekt hos de lande, hvor der har været et statsstøttet dopingsystem.

Det har for eksempel været tilfældet i Rusland. 

For nylig opfordrede 17 nationale antidopingorganisationer - herunder Anti Doping Danmark (ADD) - Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at udelukke Rusland fra at deltage ved vinter-OL i Pyeongchang, der afholdes i februar næste år. 

Mette Bock holder i første omgang fokus på de præventive tiltag. 

- Min tilgang er, at det handler om at få et nyt sanktionssystem, som også kan ramme på regeringsniveau. Det er en principiel tilgang til det, så afsættet er ikke konkrete sager eller problemstillinger. 

- Men nu tager vi fat i det principielt, og jeg er helt sikker på, at når der er så bred opbakning til det her - ingen stemte imod - har det den virkning, at man begynder at tænke sig om, mere end man har gjort hidtil, siger hun.