Tour de France

Riis' sponsorat millioner værd

Selvom Bjarne Riis mandag offentlig-gjorde Tinkoff Bank som ny hovedspon-sor - i forening med Saxo Bank - var holdejeren ikke meget for at sætte ord på værdien af den nye aftale.

Hos sponsorbureauet Promovator har di-rektør Christian Vollerslev til gen-gæld en god fornemmelse af, hvad aftalen betyder for Riis og Team Saxo Bank-Tinkoff Bank.

"Saxo Bank har siddet på navnesponsoratet alene, og det har været værdisat til at have en eksponeringsværdi til 200-250 millioner kroner afhængig af hvordan holdet klarer sig i de enkelte løb," vurderer Vollerslev over for sporten.tv2.dk.

Sponsorat omkring 40 mio.

"Med det nuværende hold, så får Saxo Bank måske ikke helt den samme ekspone-ring, men der ligger nogle estimater, der indikerer, at Saxo Bank med enesponsorat har betalt 40-45 mil-lioner og altså fået en eksponering, som ligger i størrelsesordenen et par hundrede millioner kroner, så det har været og er en god forretning for Saxo Bank" tilføjer Vollerslev.

Ifølge direktøren så er det til gengæld overvejen-de sandsynligt, at Saxo Bank og Tin-koff Bank nu deler omkostningerne ved at drive et professionelt cykelhold frem til aftalens udløb i 2013.

"Det betyder så, at Saxo Bank formodentlig ikke sidder lige så tungt i forhold til omkostningsniveau, som de tidligere har gjort, men også at de så omvendt skal dele værdien, altså blandt andet eksponeringen med Tinkoff Bank. Saxo Bank får naturligvis slet ikke samme værdi, som hvis cykelholdet kun bar deres navn," lyder det fra Vollerslev.