Cykling

Formand handlede forkert i sager om sin datter, slår komité fast

I en større undersøgelse har Danmarks Idrætsforbunds Etiske Komité kigget nærmere på en række kritikpunkter inden for Danmarks Cykle Union.

En voldsom kritik af Danmarks Cykle Unions formand, Henrik Jess Jensen, ramte i sommer medierne.

Det fik siden DIF's Etisk Komité til at undersøge, hvorvidt der er hold i beskyldningerne mod formanden, og nu har de fremlagt deres vurdering i en rapport.

Henrik Jess Jensen kritiseres for sin ageren i tre konkrete sager om magtmisbrug og nepotisme. Helt konkret har komitéen undersøgt, hvorvidt der er sket overtrædelse af det, der kaldes ”good governance” (ordentlig ledelse, red.) i følgende sager:

  1. Beslutningen om at tildele Aalborg værtskabet for Gran Fondo (VM for amatører) i 2024.
  2. Beslutningen om at lade U-17 pigeryttere deltage ved DM i 2017 - herunder Henrik Jess Jensens egen datter.
  3. Henrik Jess Jensens indblanding i, hvem der i 2018 skulle udtages til EM for kvinder, hvor han egen datter var blandt kandidaterne.
  4. Beslutningen om at give rabat på licens til et udenlandsk hold, hvorfra Jess Jensen desuden skulle have fået en ”uberettiget rabat” på en brugt cykelramme.
  5. Fyringen af den tidligere løbsdirektør for Danmark Rundt, Jesper Worre.

De fem punkter er gennemgået i en længere udtalelse udsendt fredag, og her udtrykker Etisk Komité kritik af Henrik Jess Jensens ageren i forbindelse med de første tre punkter, mens der ikke er fundet belæg for uordentlig ledelse i forbindelse med punkt fire og fem.

- Jeg er glad for, at der er kommet en præcis og grundig vurdering fra DIF’s Etisk Komité - og jeg tager naturligvis afgørelsen og kritikken af min personlige ageren til efterretning, skriver formand Henrik Jess Jensen i en udtalelse til TV 2 SPORT efter offentliggørelsen af Etisk Komités undersøgelse.

Kritikpunkt 1: Manglende inhabilitet

I 2019 blev Danmark tildelt værtskabet for 2024-udgaven af amatørernes VM-løb, Gran Fondo. Dermed skulle bestyrelsen i Danmarks Cykle Union beslutte, hvor løbet i 2024 skal finde sted. Valget faldt på Aalborg, der blev valgt over Odense.

Problemet er bare, at Henrik Jess Jensen ud over at være formand for DCU’s bestyrelse også er formand for Aalborg Cykle-Ring og er ansat som afdelingsleder i Aalborg Kommune. Derfor kan han have haft en personlig interesse i, at den nordjyske hovedstad fik værtskabet og den økonomiske bonus ved at afholde løbet.

Selvom Jess Jensen ifølge DCU’s referater flere gange havde peget på sin dobbeltrolle med udtryk som ”ved fare for at være inhabil”, finder Etisk Komité, at formanden qua sin dobbeltrolle slet ikke skulle have været til stede under drøftelserne af Gran Fondo-værtsskabet.

- Det var desværre ikke tilstrækkeligt (at pointere sin mulige inhabilitet mundtligt, red.), og når jeg ser på sagen i dag, kan jeg godt se, at jeg burde have forladt lokalet for dermed at understrege min inhabilitet, lyder det nu fra formanden.

Kritikpunkt 2: Uhensigtsmæssig indblanding i DM-deltagere

I 2017 opdagede DCU, at det ved en fejl var blevet muligt for U17-pigeryttere at tilmelde sig seniorernes DM. Da fejlen blev opdaget, havde to U17-ryttere - herunder Jess Jensens egen datter - allerede nået at tilmelde sig DM-løbet i seniorrækken, hvorfor DCU’s tekniske kommission og dameudvalg, som almindeligvis står for tilmeldingerne til DM, fik annulleret de to tilmeldinger.

Herefter kontaktede Henrik Jess Jensen på egen hånd Teknisk Kommission, hvorefter kommissionen ændrede sin fortolkning af reglerne, så U17-pigerne - herunder altså formandens datter - alligevel kunne deltage ved DM.

Henrik Jess Jensen har tidligere udtalt til Jyllands-Posten, at regelændringen udelukkende skete af hensyn til de unge rytteres udvikling.

Alligevel kritiserer DIF’s Etiske Komité formandens beslutning om at involvere sig i sagen, da hans beslutning kan sammenbindes med et personligt ønske om at lade sin datter deltage.

Kritikpunkt 3: Uhensigtsmæssig indblanding i EM-udtagelse

Derudover har den tidligere kvindelandstræner Catherine Marsal kritiseret formanden for at forsøge at presse hende til at udtage sin datter til landsholdet i 2018.

I rapporten fra Etisk Komité har DCU givet en redegørelse for situationen, hvor Henrik Jess Jensen udlægger sin version af samtalen, han havde med den daværende landstræner ved et løb på Lolland i sommeren 2018. Ifølge ham ville han høre, om hans datter skulle regne med at køre EM, fordi hendes cykelhold ville vide, om hun kunne deltage ved "et større løb".

Modsat fremhæver rapporten, at Catherine Marsal har forklaret, at hun følte sig overfuset, og at hendes grænser "fuldstændig blev overtrådt".

Etisk Komité kan ikke fastlægge, hvad der konkret er blevet sagt til løbet, men kritiserer alligevel det faktum, at formanden har opsøgt landstræneren med det formål at drøfte sin datters udtagelse til landsholdet.

DIF-komitéen skriver, at han dermed ”har handlet på en måde, der vækker tvivl om hans upartiskhed og som fremtræder som et forsøg på at fremme egne interesser på bekostning af organisationens”.

Det er op til DCU's kongres at bestemme, hvorvidt Henrik Jess Jensen kan fortsætte som formand i DCU. Her sidder i alt 34 repræsentanter.

"Jeg kan godt blive som formand"

Til TV 2 SPORT skriver formanden, at håndteringen af de oven for beskrevne sager allerede er blevet drøftet:

- Jeg er glad for, at DIF´s Etiske Komité har bemærket og anerkender, at DCU´s bestyrelse tidligere har behandlet sagerne og på den baggrund har vedtaget nye regler og retningslinjer for arbejde i bestyrelsen, der sikrer, at rammerne for bestyrelsesarbejdet bliver mere præcise i fremtiden, lyder det.

Derfor mener han, at han - trods kritikpunkterne fra Etisk Komité - kan blive siddende i sin formandspost:

- Jeg mener personligt, at jeg godt kan blive siddende som formand på baggrund af den udtalelse, der foreligger fra DIF’s Etisk Komité. Men det er ikke op til mig at vurdere, da jeg er valgt af DCU’s kongres.

Ingen grund til kritik af to forhold

Den Etiske Komité har som tidligere nævnt ikke fundet belæg for, at Henrik Jess Jensen i de to sager om licens-rabat og fyringen af Jesper Worre skulle have handlet i uoverensstemmelse med good governance, der også har fyldt meget i medierne.

Det nævnes i rapporten, at der fra DCU’s side tidligere er blevet givet rabat til udenlandske hold, der har søgt licens i Danmark. Altså en lignende handling, som Henrik Jess Jensen har modtaget hård kritik for at have udført i forbindelse med en ansøgning fra det Schweiziske kvindehold Bigla Pro Cycling.

Etisk Komité lægger vægt på, at beslutningen om rabat er taget af en enig DCU-bestyrelse på et møde i februar 2018 med et mål om at fremme kvindecykling. Det skulle desuden være fra samme hold, at formanden har købt en cykel med "uberettiget rabat", men de anklager vurderes der ikke at være hold i.

Har lært af sagen

Samtidig finder DIF’s komité heller ikke grund til at kritisere formanden for hans ageren i forløbet, hvor han ellers er blevet kritiseret af bestyrelsesmedlem Bo Belhage for at fyre Danmark Rundt-direktør Jesper Worre, uden fyringen først er blevet drøftet med den øvrige bestyrelse. Konklusionen er, at en sådan beslutning gerne måtte træffes i et snævert forum.

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at DIF’s Etisk Komité har vurderet, at der ikke er grundlag for at udtale kritik af forløbet omkring Jesper Worre. Jeg har hele tiden fastholdt, at der ikke var noget at komme efter i den sag, og at alle regler og retningslinjer er blevet overholdt, lyder det fra Henrik Jess Jensen efter afklaringen.

- Når det er sagt, så har jeg lært af den her sag, og jeg vil bestræbe mig på at være mere åben i min kommunikation fremadrettet.

Distrikt indkalder til møde

I Danmarks Cykle Union findes der to distrikter - Jylland/Fyn og Sjælland. Det er herfra, der udvælges i alt 34 repræsentanter (17 fra hvert distrikt), der har stemmeret på DCU's kongres, hvor formanden vælges. Det er også de 34 personer, der kan vælte Henrik Jess Jensen som formand, hvis de ikke mener, han kan fortsætte på posten efter rapporten fra Etisk Komité.

TV 2 SPORT har været i kontakt med formanden for Distrikt Jylland/Fyn, Willy Frederiksen, der fortæller, at de har indkaldt deres repræsentanter til et møde senere i november, hvor sagen omkring Henrik Jess Jensen vil være på dagsorden.

I første omgang skal repræsentanterne nu have mulighed for at læse rapporten fra Etisk Komité og danne sig en holdning til de ting, der står beskrevet. Hvis nogen finder lejlighed til, at der skal handles yderligere i sagen, vil det først ske efter dette møde.

- Jeg skal ikke påvirke eller blande mig i, hvad vores repræsentanter tænker om sagen, men når jeg ser på, hvad der allerede er fremlagt omkring de her sager i referater fra DCU, så er min personlige holdning, at jeg ikke kan forestille mig, det får nogen betydning for Henrik Jess Jensens rolle som formand, siger Willy Frederiksen.

Kritik for skjulte optagelser

I et sidste punkt, som ikke omhandler Henrik Jess Jensen, udtrykkes desuden kritik af bestyrelsesmedlem Bo Belhage, for at have foretaget lydoptagelser af møder og samtaler, uden at de øvrige mødedeltagere har været vidende om optagelsen. Etisk Komité vurderer, at der ikke har været tale om ekstraordinære omstændigheder, der har kunnet begrunde vigtigheden af at lave skjulte optagelser.

Han er bevidst om, at det er "ufint" på den måde at lave hemmelige optagelser, selvom det faktisk ikke er ulovligt. Til Jyllands-Posten forklarer han, hvorfor han lavede optagelserne:

- Jeg var nødt til at have nogen at holde fast i, fordi der indimellem opstod tvivl og diskussioner om, hvad vi tidligere havde talt om og aftalt på møderne. Men det er ikke noget, jeg ville gøre igen, for nu bliver alle møder optaget officielt, siger bestyrelsesmedlemmet.

Hele rapporten fra Danmarks Idrætsforbund Etisk Komité kan læses her.