Fodbold

Christian Andersen Frem-træner

1. divisionsklubben Frem skriver tirs-dag i en pressemeddelelse, at Chris-tian Andersen er ansat som træner. Han overtager sædet efter Anders Theil, der har besluttet sig for at stoppe på posten med øjeblikkelig virkning.

Anders Theil har haft jobbet siden 2006, hvor han overtog efter Ebbe Skov-dahl.

Theils afløser har trænererfaring fra Glostrup IC, FC København, FC Nordsjæl-land, og senest har Christian Andersen været ansat som elitekonsulent i Glostrup FK.

Frem har den seneste tid haft store økonomiske problemer, og holdet blev først reddet i elvte time, hvor en øko-nomisk indsprøjtning gjorde, at klub-ben undgik konkurs og en deraf følgen-de tvangsnedrykning fra 1. division.