Fodbold

Scorer Messi efter dansk nej

Verdensstjernerne Lionel Messi og Cris-tiano Ronaldo møder hinanden i London den 9. februar, hvor Argentina og Por-tugal har arrangeret en venskabskamp i den engelske hovedstad.

Netop på denne dato var der spekuleret i, at Parken i København - måske - kun-ne have lagt græs til en venskabs-kamp mellem Argentina og England, men det opgør er blevet udsat på ubestemt tid.

Dansk Boldspil-Union var ikke interes-seret i at få kampen til Parken på en aften, hvor det danske landshold spil-ler venskabskamp i udlandet.

Endnu ingen modstander

Parken var blevet valgt som ramme om Argentina-England-kampen, fordi græstæppet på det danske national-stadion efterhånden har fået et fint ry.

Samtidig er der mulighed for at over-dække og opvarme banen, såfremt feb-ruar-vejret skulle vise sig fra sin mindre pæne side, men DBU bremsede altså kampen, fordi unionen ikke ville konkurrere med andre landshold.

Den 9. februar er en officiel lands-kampsdato. Der er dog endnu ikke fundet en modstander til det danske fodboldlands-hold.