Fodbold

Overblik: Det handler feriepengesagen om

I dag kl. 14:00 fælder Fodboldsens Voldgiftsret dom i den såkaldte feriepengesag. En sag, der kan potentielt kan ryste økonomien i flere danske fodboldklubber - specielt i Brøndby IF, der kan risikere at skulle betale små 23,5 millioner kroner tilbage til tidligere spillere, der har feriepenge til gode.

Vi giver dig her et kort overblik over sagen:

  • Sagens parter er Spillerforeningen, der repræsenterer fodboldspillerne og Divisionsforeningen, der repræsenterer klubberne.
  • Ifølge den gældende overenskomst er kontraktspillere sikret 12,5 % i feriepenge af sign-on fee, sign-off fee og bonusser samt 1 % i ferietillæg og 4,8 % i pension.
  • Spillerforeningen mener, at en række klubber, herunder Brøndby IF, ikke har fulgt reglerne i den overenskomst, som Spillerforeningen og Divisionsforeningen ingik i 2004. Spillerforeningen mener, klubberne mangler at udbetale visse af de ovenstående løndele til sine spillere.
  • Det de 12,5 % i feriepenge af sign-on-fees, sign-off-fees og bonusser, som er den største bombe. Spillerforeningen hævder, at klubber i flere tilfælde har forsømt at betale feriepenge af disse engangsbeløb. Klubberne hævder dog, at de med spillernes accept har udarbejdet kontrakter, hvoraf det har fremgået at feriegodtgørelserne var inklusive.
  • De tre tidligere Brøndby-spillere Thomas Rasmussen, Peter Madsen og Martin Ericsson har ifølge Spillerforeningen feriepenge til gode i Brøndby IF. Spillerforeningen har på vegne af 57 medlemmer opgjort Brøndby IF’s skyldige beløb fra 2004 og frem til 15.957.905 kr. plus et rentekrav på 7.440.849 kr., hvilket samlet giver 23.398.754 kr. Herudover har Spillerforeningen gjort krav om bod.
  • Spillerforeningen har rejst krav til Brøndby IF som den første klub men er i gang med at gennemgå medlemmernes lønforhold i andre klubber med henblik på at opgøre typerne af fejlene og omfanget af dem. Dermed er sagerne, der afgøres tirsdag prøvesager, og klageskrifter vil herefter blive fremsendt til Divisionsforeningen vedrørende de andre pågældende klubber.
  • Tirsdagens dom kan ikke ankes.

De bliver ramt:

Spillerforeningen mener, at ingen klubber har handlet korrekt. Dog er der klubber, som kun skylder minimale beløb på grund af tekninske fodfejl (FC København og OB har været nævnt her).Andre klubber har ifølge Spillerforeningen handlet systematisk forkert med Brøndby IF som et eksempel.

De bliver ramt hårdest:

Brøndby har siden 2004 udbetalt høje sing-on-fees. AaB har udbetalt store bonusser i forbindelse med klubbens deltagelse i Champions League 2008. Da det er bonusser og sign-on-fees, som der skal betales 12,5 % i feriepenge af, er det de klubber, der har udbetalt store engangsbeløb, der bliver hårdest ramt, hvis Spillerforeningen får medhold.