Fodbold

Etisk råd bakker Viktor Fischer op i sag om homofobi

Fodboldens Etiske Råd har på et møde drøftet sagen om homofobiske tilråb fra fans rettet mod Viktor Fischer.

FC København-spilleren Viktor Fischer modtager nu støtte i sagen om homofobiske tilråb i en af forårets superligakampe.

Støtten kommer fra Fodboldens Etiske Råd, som kalder en bemærkning i en kendelse fra Fodboldens Disciplinærinstans for "uheldig".

Her blev det nævnt, at Fischer med sin adfærd selv kunne have medvirket til at eskalere sagens omfang ved at juble efter en scoring.

- Disciplinærinstansen skriver således, at Viktor Fischer ved at juble efter en scoring "på en uhensigtsmæssig måde kan have medvirket til at eskalere sagens omfang".

- Det skaber usikkerhed om, hvem der havde ansvaret for de homofobiske tilråb - men dét ansvar kan efter Etisk Råds opfattelse ikke placeres hos den enkelte spiller, der er udsat for disse tilråb.

Fodboldens Etiske Råd oplyser, at rådet med stor bekymring har fulgt problemerne omkring homofobiske tilråb i forbindelse med afviklingen af et par kampe i Superligaen.

- Den aktuelle adfærd strider helt klart mod alle de regler om diskriminerende adfærd, der er vedtaget såvel internationalt som ikke mindst hos DBU.

- Det er helt afgørende, at man i alle led af DBU-systemet vedholdende tager problemstillingen alvorligt og viser nultolerance over for diskriminerende adfærd, lyder det fra rådet.

Etisk Råd konstaterer med tilfredshed, at de aktuelle sager er behandlet med alvor af alle parter, og at der fortsat er en bred indsats mod diskrimination i alle grene af dansk fodbold

Desuden fremhæves det, at disciplinærmyndigheden af egen drift har taget konkrete sager op, og at de givne sanktioner vidner om den alvor, man bør behandle og sanktionere problemet med.