EM fodbold

Vis din støtte til Christian Eriksen: Send din hilsen her

Christian Eriksen har sendt en hilsen fra sygesengen. Nu kan I sende ham en hilsen tilbage og ønsket om god bedring.

Christian Eriksens hjertestop i lørdagens EM-kamp har rørt danskerne.

Den danske fodboldstjerne har tirsdag sendt en besked fra Rigshospitalet og sagt tak for de hilsner og tanker, der allerede er strømmet hans vej fra hele verden.

På TV 2 vil vi gerne give danskerne en mulighed for at sende hilsner til Eriksen. Beskederne vil TV 2 samle og sende til DBU og landsholdet for at vise, at nationen tænker på Christian Eriksen.

Mange har bidraget i det seneste døgn. Tak for det. Der er nu lukket for bidrag. Se resultatet på TV2.DK torsdag morgen og løbende på TV 2s andre platforme.

BRUGERBETINGELSER

1.0 Tilladelse til medvirken

Ved indsendelse af video bekræfter du, at du er minimum 18 år gammel. Du bekræfter ligeledes, at du besidder rettighederne til det indsendte materiale samt rettighederne til offentliggørelse af det indsendte materiale.

Er der medvirkende i det indsendte materiale, bekræfter du at du har tilladelse fra de medvirkende, der optræder tydeligt i materialet.

Medvirker børn under 18 år i materialet, har du ansvar for at have tilladelse fra indehaveren af forældremyndigheden.

2.0 Behandling og brug af indsendte videoer

Ved indsendelse af din video, placeres denne i et lukket system med begrænset adgang. Din ansøgning vurderes af udvalgte personer hos TV 2 DANMARK på baggrund af idé, originalitet, teknisk kvalitet og eventuelle andre faktorer.

Vi kan ikke kontakte alle direkte og fortælle, om deres optagelse bliver brugt eller ikke brugt.

Din indsendte video kan sammensættes med en anden brugers video. Det er alene TV 2, der afgør hvorledes din indsendte video benyttes.

3.0 Brugsrettigheder

Ved indsendelse af din video, overdrager du TV 2 DANMARK rettighederne til at anvende det tilsendte materiale tidsubegrænset og på alle måder og i alle nuværende som kommende medier, herunder, men ikke begrænset til, kampagner og TV-programmer, identer, på tv2.dk, på Facebook og andre sociale medier.

Det er alene TV 2 DANMARK, der afgør, om det tilsendte materiale anvendes.

5.0 Ansvar

Eventuelle erstatningsansvar rettet mod TV 2 videresendes til den enkelte person, der måtte have krænket 3. parts rettigheder.

6.0 Tilbagetrækning af samtykke

Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til brug af din video, skal du kontakte TV 2 på nalb@tv2.dk

PRIVATLIVSPOLITIK

TV 2 Danmark A/S (”TV 2”) indsamler danskeres indsendte videoer i løbet af juni 2021. Indsamlingen har til formål at producere en hilsen, der skal vises på TV 2 i forbindelse med EM 2020.

Denne privatlivspolitik indeholder information, som TV 2 efter lovgivningen skal give om behandling af personoplysninger.

1. Personoplysninger og formål

TV 2 er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne.

Vi behandler oplysninger om dit navn og e-mailadresse samt i indsendt videomateriale indeholdt identificerbare personer, i forbindelse med indsendelsen af din video.

Formålene med behandlingen er

 • At udarbejde en video der skal offentliggøres på TV 2s medieplatforme.
 • At opfylde databeskyttelseslovgivning og varetage legitime interesser, f.eks. dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og lovgrundlaget for behandlingen samt iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
 • Potentielt undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til registrerede og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, behandling som er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder samt håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

2. Kilder

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen ved, at du ikke giver oplysningerne, er, at vi ikke kan anvende dit materiale i forbindelsen med udarbejdelsen af nye identer til TV 2s medieplatforme.

2. Lovgrundlag

Vores lovgrundlag for behandlingen er

 • Samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a)

Du har ret til at tilbagekalde samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykke, vil tilbagekaldelsen ikke påvirke behandling og videregivelse forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Kontaktinformation findes nederst.

4. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi benytter en række databehandlere som behandler og/eller opbevarer personoplysningerne for os. Vores databehandlere er på nuværende tidspunkt vores IT-leverandører, herunder hosting-provider og it- konsulenter.

5. Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS

Vi overfører på nuværende tidspunkt ikke dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, men forbeholder os at overføre personoplysninger til tredjelande fremover.

6. Opbevaringsperiode

Hvis du har indsendt videomateriale, opbevarer TV 2 personoplysninger til og med 11. juli 2021.

7. Dine rettigheder

Du har – på lovgivningens betingelser – disse rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger
 • Retten til at blive glemt
 • Retten til at få begrænset behandling af personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet (ved behandling af elektroniske personoplysninger, hvor lovgrundlaget er samtykke eller kontrakt, er der ret til at få personoplysninger afgivet af dig overført i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format)
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (ved behandling baseret på legitime interesser)
 • Retten til at trække samtykke tilbage

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Ret til indsigelse

Du har ret til - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor lovgrundlaget er legitime interesser. TV 2 må derefter ikke længere behandle eller videregive personoplysningerne, medmindre TV 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

8. Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at udnytte dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os:

TV 2 DANMARK A/S, CVR 10413494, Rugaardsvej 25, 5100 Odense C

Telefonnr.: 89 88 12 12

E-mailadresse: kundeservice@tv2.dk.