Håndbold

DHF-udvalg nægtes at bruge video

DHF's disciplinærudvalg, der er kommet i fokus for at give landsholdsspille-ren Kasper Irming en lang karantæne for et rødt kort, vil gerne bruge video-billeder til at bedømme deres sager. Men det må de ikke. Det fortæller udvalgets formand Jens Bertel Rasmussen til sporten.tv2.dk.

"Vi må ikke se video af de her hændel-ser. Vi foretager vores afgørelser på baggrund af de høringer, vi foretager af de involverede parter. Vi ville gerne se video, men ifølge de danske regler må vi kun bruge video, når der er tale om direkte voldssager."

Skal der laves om på det?

"Det er op til Dansk Håndboldforbunds repræsentantsskab at træffe sådan en afgørelse. Jeg vil personligt gerne have video.

EHF's appeludvalg bruger video-billeder

Det er bare i Danmark, diciplinærudvalget ikke har videomateriale til rådighed, når der skal uddeles karantæner. Jens Bertel Rasmussen, der selv sidder i det europæiske hånboldforbunds appeludvalg, fortæller, at praksis er anderledes uden for Dnamarks grænser.

"Indenfor det europæiske håndboldforbund er det jo sådan, at man ser video af hændelsen i det, der hedder 'Court og Handball', og det er da ikke nogen hemmelighed, at vi i disciplinærudvalget også gerne vil have lov til at se videoer af de hændelser, som vi pådømmer," siger Jens Bertel Rasmussen og påpeger, at de danske dommere bruger video, men at diciplinærudvalget ikke må.

"Der er kommet den nye regel, at dom-merne har en pligt til at se hændelsen på video lige efter kampen, for at finde ud af om de har truffet den rigtige beslutning under kampen. Det er jo en yderligere beskyttelse af spillerne."