Håndbold

SK Aarhus afblæser konkurssnak

Håndboldklubben SK Aarhus, som for-leden meddelte, at den var gået kon-kurs, meddeler nu, at den er på vej mod overlevelse.

"Faktum er, at Claus Hommelhoff ar-bejder hårdt for at samle nødvendige sponsorater sammen, så vi kan overleve alligevel," siger SK Aarhus' bestyrel-sesformand, Erik Hedegaard.

Claus Hommelhoff er medejer af investeringsselskabet Formuepleje, og han er også bestyrelsesformand i basketballklubben Bakken Bears.

Konkursbegæringen udskudt

Det forlød fra SK Aarhus 21. november, at klubben ville trække sig fra Dame Håndbold Ligaen, hvor holdet aktuelt ligger nummer otte. Det er ikke sket.

"Vi har ikke trukket os fra turneringen. Det er vi først fra det øjeblik, vi indsender en begæring om konkurs, og den er udskudt," siger Erik Hedegaard.

Hele udmeldingen om konkurs kunne ligne et sidste forsøg på at samle sponsorer, men det afviser bestyrelsesformanden.

Troede ikke på det

"Det var det ikke. Dengang var jeg af den helt klare overbevisning, at vi ikke kunne gøre mere. Vi havde talt med alle dem, vi kunne forestille os, der kunne have en interesse og en lyst til at hjælpe os videre.

"Der var ikke tilslutning nok til, at der var noget at bygge videre på. Der-for traf vi beslutningen om, at det var slut, selvom der var penge i kassen."

"Vi ville hellere gøre det på det tids-punkt end at vente til januar, hvor alle spillerne var låst i 30 dage og de klubber, der kunne have interesse i nogen af dem, så ville bruge de små midler, de har, til andre spillere," siger Erik Hedegaard.