Håndbold

Spillerforening: Nogen har uomtvisteligt påvirket dommerne i Spellerberg-sag

Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, ytrer hård kritik af processen i sagen om Bo Spellerbergs karantæne.

Håndboldens Appelinstans slog mandag fast, at Disciplinærinstansens behandling af Bo Spellerberg-sagen indeholdt procedurefejl, og derfor blev afgørelsen erklæret ugyldig.

KIF Kolding København-spilleren blev tildelt en kamps karantæne for at råbe "hvor er I elendige" efter dommerduoen Lars Hansen og Klaus Andersen, der dømte KIFs nederlag til Skjern tidligere på måneden.

Men Appelinstansen har i sin kendelse fundet, at Spellerberg ikke blev hørt i sagen. Desuden faldt indberetningen angiveligt for sent i henhold til paragraf 23 stk. 1 i Dansk Håndbold Forbunds (DHF) love, som siger, at en eventuel indberetning skal komme fra dommerne senest en time efter kampen.

Ifølge Bo Spellerberg og Håndbold Spiller Foreningen kom indberetningen først dagen efter, og det modtager hård kritik fra foreningens direktør, Michael Sahl Hansen.

- Det er lavet for, at der ikke kan ske påvirkninger af dommere undervejs. Det er jo det helt store spørgsmål her. Hvorfor er det, at dommerne ikke indberetter noget undervejs, men først gør det dagen efter? Det fortæller os jo, at de på en eller anden måde har været under påvirkning, siger han til TV 2 SPORT.

Inden Bo Spellerberg blev idømt karantæne, blev Disciplinærinstansen ifølge Michael Sahl Hansen gjort opmærksom på, at indberetningen skulle være faldet en time efter slutfløjt i kampen mellem KIF og Skjern.

- Vi skal have kigget det her Discplinærudvalg igennem, og hvorfor de - efter at være blevet gjort opmærksom på det to gange - fuldstændig overhører, at dommerne skal indberette det inden for en time. Vi skal simpelthen til bunds i det og til bunds i, hvem der har påvirket dommerne, for det er der uomtvisteligt nogen, der har gjort, fordi de i første instans ikke vurderede, at der skulle ske en indberetning. Det gjorde der først små 24 timer efter.

Sår ikke tvivl om Disciplinærinstansen

Vurderingen fra Michael Sahl Hansen kan turneringsformand i DHF, Frank Smith, ikke forholde sig til.

- Det har jeg ikke noget vidende om. Det må stå for Michael Sahls regning. Jeg ved ikke, hvad han baserer den på, siger han.

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få en reaktion på Michael Sahls kritik fra Disciplinærudvalgets formand, Jens Bertel Rasmussen, og formand for elitedommerudvalget i DHF, Bjarne Munk Jensen. Kampens dommerpar ønsker ikke at udtale sig omkring sagen.

Kritikken fra Michael Sahl Hansen får ikke Frank Smith til at så tvivl om det arbejde, der laves af de uvildige jurister i Disciplinærinstansen.

- Det mener jeg på ingen måde, man kan konkludere. Man kan konkludere, at jurister har set forskelligt på det, siger Frank Smith.

Den forskellige tolkning af DHFs paragraffer, hvor den øverste uvildige instans i dansk håndbold, Håndboldens Appelinstans, altså har omstødt en kendelse, bliver dog taget op, når Udvalget for Professionel Håndbold hvert år gennemgår samtlige regler.

- På baggrund af det her vil vi selvfølgelig evaluere det, og så må vi finde ud af, om vores regler i virkeligheden er gode nok. Hvis ikke de er gode nok, må vi have dem tilrettet. Vi går altid efter det bedste, men vi er nødt til at evaluere på tingene, når de opstår, siger Frank Smith til TV 2 SPORT.

- Hvis man kigger på det samfund, der omgiver os, oplever man også fra tid til anden, at byretten og landsretten kommer frem til forskellige kendelser. Det er jo ikke nødvendigvis fordi, de juridiske regler er uklare. Det er måden, hvorpå man fortolker ting, der er uklar.

Bo Spellerberg har allerede afsonet den ene kamps karantæne, men sagen skal nu behandles forfra i Disciplinærudvalget.