Håndbold

Håndboldudvalg ønsker mere præcise regler efter dommerformands fejl

Udvalget for Professionel Håndbold vil præcisere reglerne efter forskellige tolkninger i Bo Spellerberg-sag.

Håndboldreglerne skal præciseres på grund af forskellige fortolkninger i Bo Spellerberg-sagen.

Det er konklusionen på et møde onsdag i Udvalget for Professionel Håndbold.

Det har ikke været dansk håndbold værdig

Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen

Udvalget vurderer, at de to instanser i håndboldens eget retssystem, Disciplinærinstansen og Håndboldens Appelinstans, har tolket reglerne forskelligt.

KIF Kolding Københavns Bo Spellerberg var for en måned siden så rasende i forbindelse med et nederlag til Skjern, at han i slutfasen råbte, "hvor er I elendige, mand" til dommerne.

På opfordring fra elitedommerformand Bjarne Munk Jensen valgte kampens dommerpar at indberette Spellerbergs opførsel til Disciplinærinstansen, der gav KIF-spilleren en spilledags karantæne.

Kritiserer håndteringen af sagen

Elitedommerformandens indblanding undrer fortsat Michael Sahl Hansen, som er direktør i Spillerforeningen. Han savner fortsat svar på, hvorfor Bjarne Munk Jensen ikke selv indberettede sagen til Disciplinærinstansen, og hvorfor han ikke stod frem med det samme og fortalte, at han havde lavet en forkert indberetning.

- Den måde, det er blevet håndteret på, er kritisabelt. Og det har ikke været dansk håndbold værdig i forhold til, hvordan vi ønsker dommeres dømmekraft ikke skal overrrules af folk oppefra i systemet, fortæller han til TV 2 SPORT.

Formanden for Dans Håndbold Forbund, Per Berthelsen, erkender, at der er begået en lille fejl fra Bjarne Munk Jensen, men hensigterne var reelle, mener DHF-formanden.

- Bjarne har gjort, hvad man med rimelighed måtte forlange. Nemlig at følge op på de retningslinjer, der er i Danmarksturneringen og i første division. Så er den ikke længere. Han har så lavet den procedurefejl, at han skulle have lavet en indberetning til Disciplinærinstansen i stedet for til dommerne, og så havde sagen kørt på normal vis, siger han.

Har anket karantænen

Bjarne Munk Jensens forkerte indberetning betød, at Håndboldens Appelinstans valgte at erklære procedurefejl i Disciplinærinstansens behandling af sagen.

Blandt andet var Spellerberg ikke blevet foreholdt den udtalelse, der dannede grundlag for karantænedommen.

Appelinstansen vurderede samtidig, at sagen var indberettet for sent, da dommerindberetninger ifølge reglerne skal afleveres senest en time efter kampen.

Spellerberg endte alligevel med at få en spilledags karantæne, da sagen senere blev genbehandlet hos Disciplinærinstansen, der lod karantænen stå ved magt. Spillerforeningen har onsdag valgt at anke karantænen.

Udvalget for Professionel Håndbold vil nu få udarbejdet et udkast til nye formuleringer i håndboldreglementet.

Udvalget for Professionel Håndbold er sammensat af medlemmer fra Dansk Håndboldforbund (DHF) og Divisionsforeningen.

Bo Spellerberg-sagen

 1. 2018

  1. Spellerberg er rasende på dommere

   Efter afslutningen på ligakampen mellem Skjern og KIF Kolding København er Bo Spellerberg rasende på kampens dommere Lars Hansen og Klaus Andersen. "Hvor er I elendige, mand", råber han.

  2. Sag bliver åbnet mod Spellerberg

   DHF åbner en sag mod Bo Spellerberg for hans udbrud mod dommerne i Skjern-kampen.

  3. Spellerberg får karantæne

  4. Bo Spellerberg kritiserer behandlingen

   I et åbent brev skriver Bo Spellerberg, at han er utilfreds med fire punkter i sagen. Blandt andet at sagen først er blevet indberettet dagen efter.

  5. Spellerberg afsoner karantæne

   KIF Kolding København vinder over Ribe-Esbjerg uden Bo Spellerberg, som afsoner sin karantæne.

  6. Divisionsforeningen indkalder til møde

   Håndboldens Divisionsforening vil have at vide, hvilke regler der er blevet brudt i Spellerberg-sagen og beder DHF om, at punktet kommer på dagsordenen, når "Udvalget for professionel håndbold" mødes den 4. april.

  7. Afgørelse bliver erkendt ugyldig

   Håndboldens Appelinstans kalder Displinærinstansens afgørelse for ugyldig, fordi Bo Spellerberg ikke er blevet hørt. Sagen skal derfor behandles igen.

  8. "Nogen har påvirket dommerne"

   Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, er overbevist om, at nogen har påvirket dommerne, fordi indberetningen fra dommerne først kommer dagen efter kampen og ikke en time efter, som Sahl mener, står i DHF's regler.

  9. Disciplinærinstans fastholder karantæne

   Efter en genbehandling vælger DHF's Disciplinærinstans at fastholde karantænedagen til Bo Spellerberg.

  10. Dommerformand indrømmer at have sendt mail

   Bjarne Munk, der er formand for elitedommerudvalget, fortæller, at han om aftenen på kampdagen mellem Skjern og KIF Kolding København sendte en mail til kampens observatør, hvor han spurgte, om der var blevet åbnet en sag på hændelsen med Spellerberg.

  11. Sagen appelleres til højeste appelinstans

   Håndbold Spiller Foreningen har appelleret sagen til det øverste juridiske organ i dansk idræt, DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

  12. Karantænen ophæves

   Appelinstansen i Dansk Idrætsforbund (DIF) giver Håndbold Spiller Foreningen medhold i sagen og ophæver karantænen til Bo Spellerberg.