Håndbold

Håb for syv-mod-seks-modstandere? Regelændring kan komme på tale

Syv-mod-seks-reglen i international håndbold blev indført for to år siden TV 2 SPORT

Dansk repræsentant i international regelgruppe vil tage træneres kritik af syv-mod-seks-reglen med til IHF.

Der er måske håb for dem, der ønsker håndboldens nuværende "syv-mod-seks-regel" sendt om på den anden side af månen for aldrig at vende tilbage. 

En ændring af reglen kan komme på tale - hvis der ellers er nok trænere og spillere, der ønsker det, siger den danske regelfortolker Jørn Møller Nielsen, som for nylig er blevet medlem af en regel-ekspertgruppe i det internationale håndboldforbund (IHF).

- Der er flere danske toptrænere, der har henvendt sig til mig, fordi de allerhelst gerne vil have syv-mod-seks afskaffet - eller alternativt have justeret reglerne, så et hold fx ikke længere kan tage en målmand ud, når holdet er ramt af en tominutters udvisning. Deres ønske tager jeg selvfølgelig med til de andre i komiteen, siger Jørn Møller Nielsen til TV 2 SPORT.

Han understreger dog, at det som udgangspunkt ikke er ham og kollegerne i komiteen, der skal foreslå ændringer til reglerne. 

- Det skal komme på initiativ fra aktørerne. Men jeg ved, at IHF inden for nær fremtid vil invitere til et toptrænerforum, hvor trænere blandt andet kan komme med inputs som dette, siger Jørn Møller.

Reglen blev indført den 1. juli 2016 op til OL og giver et hold mulighed for at tage målmanden ud og sætte en ekstra markspiller ind - uden at spilleren skal have en overtrækstrøje på. Siden er reglen dog blevet kritiseret af trænere og spillere både i Danmark og internationalt. 

TV 2 SPORT har uden held forsøgt at få IHF's hovedkontor i tale for at spørge forbundet, om reglen har haft den effekt på spillet, som forbundet ønskede, da den blev indført. 

Dansk Håndbold Forbunds (DHF's) formand Per Bertelsen, der også er turneringsansvarlig i IHF og sidder i IHF's øverste organ, IHF Counsil, er generelt positiv stemt over for reglen. På nær på ét punkt.

- Jeg har lidt en fornemmelse af, at man rigtig meget bruger den i forbindelse med en tominutters udvisning, og i den sammenhæng synes jeg måske, at vores tominutters udvisninger bliver udvandet, siger Per Bertelsen til TV 2 SPORT. 

Helt at afskaffe reglen, som flere danske trænere gerne vil, tror DHF-formanden ikke på. 

- Det her er jo en international regel, og der er vi i Danmark jo en meget lille brik i den sammenhæng, siger Per Bertelsen til TV 2 SPORT.

- Efter VM i Frankrig blev der lavet en undersøgelse blandt de trænere, som var dernede, og der var en stor majoritet for, at man bibeholdt reglen. IFH lovede jo, da man indførte reglen, at man ville tjekke hvorvidt, man synes, det var en god eller en dårlig regel. Og det har man gjort, understreger Per Bertelsen. 

En eventuel ændring af syv-mod-seks-reglen skal først testes i udvalgte turneringer, før den kan blive vedtaget. Derfor kan en ændring ikke nå at træde i kraft allerede til den kommende sæson.