Håndbold

Spellerberg får ophævet sin karantæne

Dansk Håndbold Forbund skal betale retsgebyret for behandlingen af sagen i Disciplinærinstansen.

KIF Koldings Bo Spellerberg og Håndbold Spiller Foreningen har fået medhold i sin appel til den højeste appelinstans i dansk idræt.

TV 2 SPORT er kommet i besiddelse af kendelsen i sagen fra Appelinstansen i Dansk Idrætsforbund (DIF).

Der står, at de har besluttet at ophæve karantænen til Spellerberg, som han blev tildelt af Dansk Håndbold Forbunds (DHF's) Disciplinærinstans efter liganederlaget den 10. marts mod Skjern Håndbold.

Spellerberg havde efter kampen råbt "hvor er I elendige, mand" mod dommerduoen Lars Hansen og Klaus Andersen.

Forsinket indberetning

Han og Håndbold Spiller Foreningen mente, at indberetningen var kommet for sent. Normalt procedure er, at den skal falde senest en time efter slutfløjt.

Disciplinærinstansens afgørelse blev derfor sendt videre til Håndboldens Appelinstans. De mente, at sagen var ugyldig, og den blev derfor sendt tilbage til Disciplinærinstansen.

De behandlede den første dom igen og stadfæstede den første dom.

Håndbold Spiller Foreningens argument for at appellere sagen yderligere har været, at der gik 22 timer, før dommerne foretog en indberetning i sagen. Når der i DHF's love paragraf 23, stk. 1, jf. stk. 5 står, at der er en tidsfrist på én time.

Det er netop den forsinkede indberetning, som DIF's Appelinstans har lagt vægt på i afgørelsen af sagen.

Udover en ophævelse af Spellerbergs karantæne er det også blevet besluttet, at DHF skal tilbagebetale retsgebyret for behandlingen af sagen i Disciplinærinstansen.

Bo Spellerberg har allerede afsonet sin karantæne. Det gjorde han den 17. marts mod Ribe-Esbjerg.

Bo Spellerberg-sagen

 1. 2018

  1. Spellerberg er rasende på dommere

   Efter afslutningen på ligakampen mellem Skjern og KIF Kolding København er Bo Spellerberg rasende på kampens dommere Lars Hansen og Klaus Andersen. "Hvor er I elendige, mand", råber han.

  2. Sag bliver åbnet mod Spellerberg

   DHF åbner en sag mod Bo Spellerberg for hans udbrud mod dommerne i Skjern-kampen.

  3. Spellerberg får karantæne

  4. Bo Spellerberg kritiserer behandlingen

   I et åbent brev skriver Bo Spellerberg, at han er utilfreds med fire punkter i sagen. Blandt andet at sagen først er blevet indberettet dagen efter.

  5. Spellerberg afsoner karantæne

   KIF Kolding København vinder over Ribe-Esbjerg uden Bo Spellerberg, som afsoner sin karantæne.

  6. Divisionsforeningen indkalder til møde

   Håndboldens Divisionsforening vil have at vide, hvilke regler der er blevet brudt i Spellerberg-sagen og beder DHF om, at punktet kommer på dagsordenen, når "Udvalget for professionel håndbold" mødes den 4. april.

  7. Afgørelse bliver erkendt ugyldig

   Håndboldens Appelinstans kalder Displinærinstansens afgørelse for ugyldig, fordi Bo Spellerberg ikke er blevet hørt. Sagen skal derfor behandles igen.

  8. "Nogen har påvirket dommerne"

   Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, er overbevist om, at nogen har påvirket dommerne, fordi indberetningen fra dommerne først kommer dagen efter kampen og ikke en time efter, som Sahl mener, står i DHF's regler.

  9. Disciplinærinstans fastholder karantæne

   Efter en genbehandling vælger DHF's Disciplinærinstans at fastholde karantænedagen til Bo Spellerberg.

  10. Dommerformand indrømmer at have sendt mail

   Bjarne Munk, der er formand for elitedommerudvalget, fortæller, at han om aftenen på kampdagen mellem Skjern og KIF Kolding København sendte en mail til kampens observatør, hvor han spurgte, om der var blevet åbnet en sag på hændelsen med Spellerberg.

  11. Sagen appelleres til højeste appelinstans

   Håndbold Spiller Foreningen har appelleret sagen til det øverste juridiske organ i dansk idræt, DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

  12. Karantænen ophæves

   Appelinstansen i Dansk Idrætsforbund (DIF) giver Håndbold Spiller Foreningen medhold i sagen og ophæver karantænen til Bo Spellerberg.