DHF justerer regler efter Spellerberg-sag: - Det er en lille smule ynkeligt

Spillerforeningen frygter dĂĄrligere arbejdsvilkĂĄr for dommerne.

Først fik han karantæne. Så blev den stadfæstet. Men til sidst ophævede DIF’s appelinstans dommen, selvom Bo Spellerberg allerede havde afsonet sin straf.

Det er forløbet efter Bo Spellerbergs ”Hvor er I elendige, mand!”-kommentar efter KIF Kolding Københavns kamp mod Skjern Håndbold den 10. marts, som Dansk Håndbold Forbund gerne vil undgå en gentagelse af.

Grundlæggende synes vi, at det er en lille smule ynkeligt

Micheal Sahl Hansen, Direktør Håndbold Spiller Foreningen

Derfor blev det mandag aften besluttet på forbundets repræsentantskabsmøde, at reglerne omkring dommernes mulighed for at indberette forseelser efter slutfløjtet i en kamp, bliver præciseret.

Det skal forhindre, at advokaterne i DHF’s disciplinærinstans og kollegaerne i DIF’s appelinstans kan være lodret uenige om, hvorvidt for eksempel Bo Spellerberg skal have karantæne eller ej.

- Vi har måttet konstatere, at rigtig mange jurister har været uenige om, hvordan vores regelsæt skulle tolkes, siger DHF’s formand Per Bertelsen.

- Nu har vi præciseret det, og i den sammenhæng håber vi, at vi nu har fået et regelsæt, som alle jurister kan se på på nøjagtig samme måde.

Justeringerne af DHF’s loves paragraf 23 præciserer, at alle forseelser efter slutfløjtet i en kamp, ikke er en del af kampen, og dermed ikke omfattet af reglerne om, at dommernes indberetning skal forelægge holdet senest en time efter kampens afslutning.

Ynkeligt, mener Spillerforeningen

I sagen om Bo Spellerberg blev indberetningen først sendt til KIF Kolding København langt senere, og derfor endte Spellerbergs karantæne med at blive ophævet af Danmarks Idræts Forbunds appelinstans, selvom den altså for længst var afsonet.

At DHF nu justerer sine regler pĂĄ den baggrund, har man ikke meget til overs for i HĂĄndbold Spiller Foreningen.

- Grundlæggende synes vi, at det er en lille smule ynkeligt, at man laver om i reglerne i en sag, som man har tabt klokkeklart, siger foreningens direktør Michael Sahl Hansen.

Han mener, at dommerne mister en del af sin beskyttelse, fordi udefrakommende nu har bedre tid til at pĂĄvirke dommerne til at indberette diverse situationer efter kampen.

- Vi synes jo ikke, det er måden at behandle dommerne på, for det er dem, der er de udsatte i det her. Vi har jo haft en sag her, der ikke har været køn, hvor der er dommere, der er blevet påvirket, og det er det, vi for alt i verden vil undgå i fremtiden. Men nu er der hvert fald åbnet op for, at Gud og hver man kan forsøge at lægge pres på dommerne for at få en indberetning, siger Michael Sahl Hansen.

Nye regler "umyndiggør" dommerne

I sagen om Bo Spellerberg har formanden for DHF’s dommerudvalg, Bjarne Munk Jensen, offentligt fortalt, at han påvirkede dommerne, efter tidsfristen for en indberetning egentlig var overskredet. Og det kan nu ske igen, mener Spillerforeningen.

- Det grundlæggende er jo, at det skal være den instans eller den person, som indberetter noget, de ikke synes er i orden, der skal lægge navn til. I denne her sag med Bo Spellerberg, var der dommerformanden, der skulle være kommet ud af busken og have sagt, at det var ham, der havde bedt om den indberetning. Så var det foregået efter bogen. I stedet blev det to stakkels dommere, som blev spændt for en vogn og fik mundkurv på, og så var det dem, der skulle gøre deres afgørelse om, som de havde foretaget på dagen. Og det, synes vi, er ikke en måde at behandle vores dommere på. Og jeg synes, at det var med til at umyndiggøre dommerne, siger Michael Sahl Hansen.

Hos Dansk HĂĄndbold Forbund undrer formand Per Bertelsen sig over den indgangsvinkel.

- Jeg tror ikke, det er den vinkel, man skal tage. I første omgang er det vigtigt for os, at det er helt klart for juristerne, hvordan reglerne er skruet sammen. Også for alle spillets parter. Og det er det, der har været udgangspunktet for os. Det er ikke så meget et spørgsmål om at få en større frihedsgrad.

Men Michael Sahl mener ikke, at Dansk HĂĄndbold Forbunds forklaring om, at der manglede klarhed i reglerne, holder.

- Det eneste, der har været uklart her, det har været, at disciplinærinstansen ikke har været deres opgave voksen i DHF. Det står soleklart i lovene, og de har tabt to steder. Det er jo det, det hele er afstedkommet af; at disciplinærinstansen i DHF ikke har været dygtige nok. Der er en 1 times-frist. Hvorfor har de overset det – af flere omgange? Det kan vi simpelthen ikke begribe, når der er med jurister at gøre her. Det er en skandale for at sige det lige ud. Det vil vi også tage en snak med DHF om.

Hos Dansk Håndbold Forbund tager med gerne dialogen med Spillerforeningen. Dog preller kritikken af det uvildige disciplinærudvalg af på formand Per Bertelsen:

- Vi ser jo somme tider, at en eller anden bliver dømt i byretten, og så efterfølgende frikendt i landsretten. Så når jurister er i gang, er der jo ikke noget unaturligt i, at de nogle gange har forskellige opfattelser af, hvordan og hvorledes det er.

- Vi er altid åbne for at snakke om tingene. Spillerforeningen sidder med i DHF’s bestyrelse, for at vi skal kunne løse den slags ting internt. Og selvfølgelig er der da noget at snakke om. Der er altid noget at snakke om. Jeg er bare nødt til at sige, at i gamle dage var det DHF’s forretningsudvalg, der var første instans i de her sager. Nu er det rene jurister, og de læser tingene på deres måde. Jeg er rigtig glad for, at vi har et juridisk system i dansk håndbold, hvor det ikke er en tilfældig formand eller andre, men derimod lærte jurister, der træffer beslutninger i de her sager. I denne her sag var juristerne uenige, og der har vi så fået præciseret, så i denne sammenhæng tror jeg ikke, der er en helt masse at diskutere.

Formand for dommerudvalget, Bjarne Munk Jensen, har ikke besvaret TV 2 SPORT's henvendelse tirsdag.