Her er forklaringen på, hvorfor GOG får omkamp mod KIF

Ifølge DHF's regelfortolker lavede dommere og observatør flere fejl i situationen, der nu giver GOG en omkamp mod KIF Kolding.

GOG-træner Nicolej Krickau gjorde intet forkert, da han i en ligakamp mod KIF Kolding var på vej hen til dommerbordet for at tage en timeout, men fortrød. 

Det fastslår Dansk Håndbold Forbunds regelfortolker, Jørn Møller, i et høringssvar til forbundets uafhængige disciplinærudvalget, der onsdag besluttede, at kampen mellem KIF og GOG - på grund af den pågældende episode - nu skal spilles om. 

Hele disciplinærudvalgets afgørelse - herunder høringssvarene fra de to klubber, kampens dommere og observatør samt regeltolkeren - ligger offentligt tilgængeligt på forbundets hjemmeside.

GOG nedlagde protest i kampen, der endte uafgjort 23-23, efter episoden, der skete ni minutter før tid. Nicolej Krickau var på vej hen til dommerbordet for at lægge sit timeoutkort, men da GOG's Niclas Kirkeløkke scorede i samme moment, lagde Krickau ikke sit timeoutkort alligevel. En træner kan kun tage timeout, når hans hold er i boldbesiddelse. 

Fejl fra dommere og observatør

Kampens dommerpar Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm valgte alligevel efter dialog med observatøren Henrik Mathiasen at annullere GOG's mål - og give Nicolej Krickau en to-minutters udvisning for at være trådt ind i området omkring dommerbordet med sit timeoutkort uden at lægge det. 

En beslutning, som KIF-træner Lars Frederiksen bakker op om. 

- Vi har altid fået påskønnet fra dag et af, at når vi træder ind i det her område omkring dommerbordet, så skal vi gå 100 procent hen for at lægge timeout-kortet, hvis vi vil lægge det, og vi må selvfølgelig kun fortryde undervejs, hvis det er sådan, at der sker en ændring i spillet, sagde KIF Kolding-træneren onsdag efter disciplinærudvalgets afgørelse.

Første fejl

Men en træner må faktisk gerne gå ind i området omkring dommerbordet uden at lægge sit timeoutkort, fastslår regeltolkeren i sit høringssvar. 

- Den holdofficial, som anmoder om en TTO (Team Time Out, red.) har (..) både ret og pligt til at orientere sig ud mod spillepladsen (banen, red.) for at se, om hans hold fortsat er i boldbesiddelse, inden han lægger det grønne kort foran tidtageren. En kort tøven, mens han orienterer sig, er derfor tilladt og betragtes ikke som at stå taktisk og vente på at lægge det grønne kort, skriver Jørn Møller til disciplinærudvalget. 

- Det er således tilladt at tøve et øjeblik - eller endda vende om med det grønne kort - uden at have lagt det på bordet, såfremt hans hold er ved at afslutte - eller har mistet boldbesiddelse, inden kortet blev lagt på bordet. Det er ulovligt at STÅ STILLE og vente på, at hans hold er ved at bygge op til en afslutning.

- Den handling, som holdofficial fra GOG (Nicolej Krickau, red.) udfører, er således helt i overensstemmelse med spillereglerne og burde derfor ikke have været straffet, fastslår regeltolkeren. 

Anden fejl

Derfor skulle GOG-træneren ikke have haft en to minutters udvisning, som han fik i situationen, skriver regeltolkeren. Men selv hvis Krickau skulle have været straffet, skulle GOG stadig have fået anerkendt det mål, som dommerne endte med at underkende.

TV-optagelser fra kampen viser nemlig tydeligt at dommerne fløjtede for mål, inden observatøren ved dommerbordet fløjtede for at gøre opmærksom på Krickaus påståede fejl. 

- Hvis observatør/tidstager fløjter, efter der er scoret et mål, skal målet anerkendes, og kampen skal sættes i gang med et opgiverkast til det hold, som der er scoret mod. Dette uanset afbrydelsen skyldes usportslig optræden fra en holdofficial fra det boldbesiddende hold, og forseelsen skete, inden der blev scoret et mål, skriver Jørn Møller i sit høringssvar. 

Med andre ord: Om så Nicolej Krickau havde begået et mord ved dommerbordet, talte målet til GOG stadig, når dommerne havde fløjtet for mål. 

Det er kun et dommerpar, der kan underkende et mål - men det kan de kun, hvis de efter en scoring fløjter for en forseelse, de selv har set. 

- Denne ret til at underkende mål har en observatør eller tidtager derimod ikke. Derfor er forseelsestidspunktet for forseelser, hvor spillet bliver afbrudt af observatør eller tidtager lig med tidspunktet for fløjtesignalet. Er der scoret inden fløjtesignalet fra observatøren lyder, skal målet derfor anerkendes, medmindre dommerne også har bemærket en forseelse før eller under kastet, der førte til målet, skriver Jørn Møller og fastslår, at kampens observatør, Henrik Mathiasen - ikke havde styr på reglerne i situationen. 

- Observatøren anfører, at han er af den opfattelse, at det er hændelsestidspunktet for en forseelse, der er afgørende - og ikke det tidspunkt, hvor han fløjter. Det er imidlertid ikke korrekt, skriver regeltolkeren og fortsætter: 

- Observatøren anfører, at han er af den opfattelse, at det grønne kort i alle tilfælde skal lægges foran tidstageren, når man har forladt coachingzonen. Det er imidlertid heller ikke korrekt. 

Observatørens ansvar

Kampens dommerpar, Henrik Mortensen og Jesper Kirkholm, skriver i deres høringssvar til disciplinærudvalget, at de under kampen ikke er klar over, at de har fløjtet for mål, inden observatøren fløjter ved tidstagerbordet. Det bliver de først klar over, da de ser kampen igennem på video efterfølgende, skriver de. 

I sidste ende er det observatørens ansvar, at fejlen skete, da dommerne skal følge den beslutning, som observatøren træffer i situationen.

- Observatøren har derfor håndteret situationen i strid med de gældende spilleregler, og dommerne har fulgt trop og uddelt den straf, som observatøren pålagde dem at uddele, skriver Jørn Møller. 

I sin kendelse skriver disciplinærudvalget, at udvalget er enig med Jørn Møller i fortolkningen af reglerne, og derfor skal kampen spilles om. 

- Der har været tale om en meget tæt kamp, hvor det første regelbrud (annulleringen af et mål) har betydet, at GOG uretmæssigt har fået frataget et mål, som skulle have været anerkendt. Stillingen skulle således have været 22-22, men blev omgjort til 22-21 i KIF’s favør.

- Det andet regelbrud (straffen til GOG’s official, og dermed udvisningen til GOG) har givet KIF en uretmæssig fordel med en overtallig spiller i de følgende to minutter, og KIF har tilmed scoret sekunder senere til stillingen 23-21, jævnfør den detaljerede kamprapport.

- Under disse særlige og konkrete omstændigheder finder disciplinærinstansen, at de to regelbrud med rimelig sandsynlighed har haft afgørende betydning for kampens resultat, skriver disciplinærudvalget. 

KIF Kolding har indtil næste onsdag til at beslutte, om klubben vil anke afgørelsen. Derfor er det heller ikke endnu fastlagt, hvornår en omkamp mellem KIF og GOG skal spilles.