Håndbold

Direktører er ærgerlige, men ikke overraskede over lønfusk

Ulovlige lønninger er et udbredt fænomen i dansk divisionshåndbold, og det ærgrer direktørerne for Håndbold Spiller Foreningen og Divisionsforeningen.

Se 'Ulovlige lønninger flyder i dansk håndbold' på TV 2 PLAY

- Jeg er lige så lidt chokeret over at se de tal, som jeg blev, da solen stod op i morges.

Overraskelsen var ikke stor, da Håndbold Spiller Foreningens direktør, Michael Sahl Hansen, blev oplyst, at 79 ud af 97 anonyme håndboldspillere fra 1. og 2. division har kendskab til ulovlige lønninger i dansk divisionshåndbold.

- Det er vi fuldstændig bevidste om og bekendte med, at det foregår rigtig mange steder. Specielt i de lavere rangerende klubber. I 2. division er der masser af det her, siger direktøren.

Tilkendegivelserne er kommet i en undersøgelse, som TV 2 SPORT den seneste måned har foretaget for at klarlægge omfanget af ulovlig aflønning. 51 af de adspurgte spillere fortæller ligeledes, at de inden for de tre seneste sæsoner selv er blevet tilbudt løn, der strider mod lovgivningen.

Om rundspørgen

TV 2 SPORT har været i kontakt med 97 håndboldspillere fra herrernes 1. og 2. division om ulovlig aflønning i dansk divisionshåndbold. 

Af dem fortæller 79, at de har konkret kendskab hertil. 32 oplyser, at de selv har modtaget lønninger i strid med loven inden for de seneste tre sæsoner. 

Alle spillere har svaret på de nøjagtigt de samme spørgsmål for at skabe så klart et billede som muligt. 

Af hensyn til spillernes arbejdsmæssige og private forhold bruges deres udtalelser - om de er til baggrund eller citat - anonymt. TV 2 SPORT er dog bekendt med kildernes identitet.

Selvom det heller ikke er nogen stor overraskelse for Divisionsforeningens direktør, Thomas Christensen, så er han alligevel frustreret.

- Jeg synes, det er at tage røven på hinanden. Vi er i et fællesskab, vi er en samlet familie. Det er vores kæmpe styrke på alle forhold, og derfor skal vi også respektere hinanden ved at overholde de regelsæt, vi i fællesskab har sat op.

- Jeg synes egentlig, klubberne er lidt hængerøve over for hinanden i forhold til det her. Især der hvor det sker bevidst, siger Thomas Christensen.​

​Langt de fleste spillere har oplyst om metoder, hvor lønningerne udbetales ad omveje eller i materielle goder, så spillerne kan undgå at betale skat. En fordel for både klub og spiller.

- Det er en kritisabel måde at gøre det på. Der skal være nogle regler. Vi spiller med tre-meter og alt sådan noget, og så går det jo ikke, at vi kan aflønne på måder, som ikke er i orden, siger Michael Sahl Hansen.

Langt over 100 sager på et halvandet år

Undersøgelsen viser, at kørepenge er den hyppigste form for ulovlig aflønning, men det er langt fra den eneste. Flere spillere har også berettet om ansættelser hos sponsorer, kontanter, der afleveres i kuverter og materielle goder som metoder, hvor man kan snyde systemet.

Typer af ulovlig aflønning i dansk divisionshåndbold

Kørepenge

For at spillere kan få kørepenge skal de være ansat i klubben. Den billigste måde er at ansætte spillerne som træner, talentspejder eller andet. På den måde har de mulighed for at registrere kørepenge til træninger, kampe og kurser, selvom de kun varetager jobbet ganske få gange.

Kuvertpenge

Spillere får udbetalt løn eller bonusser i kontanter uden at indgive det og undgår på den måde at betale skat af pengene. 

Goder

Lønnen gives i materielle goder som fordelagtig leasing af biler, billig håndværk, mad, telefoner. 

- Vi kender egentlig godt de metoder, der er. Men det ærgrer os stadigvæk, at tallet er så højt. Og det understøtter os bare i, at vi skal blive ved med at arbejde med tingene og fortsætte den positive udvikling, vi egentlig har, siger Thomas Christensen.

Fænomenet er ikke nyt i dansk håndbold. For 10 år siden kunne Jyllands Posten fortælle om adskillige sager, hvor der blev udbetalt løn uden om skattevæsenet. Men det er altså fortsat et problem i landets næstbedste og tredjebedste række.

- Vi har gjort alt, hvad vi kunne de sidste par år for at oplyse klubberne om, hvordan reglerne er. Vi har også et klart regelsæt på området, siger Thomas Christensen.

- Men vi får desværre ikke lov til at gå ind og kigge i klubbernes bøger eller spillernes lønsedler. Det er offentlige myndigheder, der har adgang til det. så der får vi ikke en rolle. Vores rolle er oplysning og information, siger direktøren.

I Håndbold Spiller Foreningen er det noget, der har haft fokus i længere tid. Her hører de ofte om spillere, der havner i problemer, fordi de har haft ansættelsesforhold, der har været i strid med lovgivningen.

- Vi har rigtig mange sager, hvor spillere har en rigtig stor skattegæld, fordi de har haft nogle skatteforhold, som er erklæret ulovlige. Det er ikke forkert at sige, at vi inden for det seneste halvandet år har haft langt over 100 kørselssager, siger Michael Sahl Hansen.