Håndbold

Q&A om challenge: Bliv klogere på håndboldens nye regler

Der bliver indført challenge i dansk håndbold i alle tv-kampe. Hver træner får én mulighed per kamp for at kræve en situation set igennem på video.

Der bliver skrevet historie, når der i denne sæson bliver sendt kampe på TV 2 SPORTs kanaler fra de to danske håndboldligaer.

Som de første ligaer i verden indfører Danmark et challengesystem, der giver ligatrænerne mulighed for at kræve en dommerkendelse set igennem på video. Første gang bliver i Super Cup-kampene 27. august på TV 2 SPORT og TV 2 PLAY og efterfølgende i alle kampe, der bliver sendt på tv gennem sæsonen.

Her kan du få svar på de vigtigste spørgsmål om challenge.

Hvor mange gange kan en træner challenge en dommerkendelse?

Hver træner har én challenge per kamp, som han/hun kan tage ved at lægge et sort challenge-kort på dommerbordet.

En træner kan dog ikke tage en challenge, hvis han/hun allerede har brugt sine tre timeouts i kampen.

Hvem må tage challenge?

Det må kun den person, der er opført som holdofficial A på holdkortet. Det kan i teorien godt være assistenttræneren eller en holdleder, hvis holdene ønsker det – for at undgå, at cheftræneren får en eventuel karantæne ved en tabt challenge.

Koster det noget at tage en challenge?

Hvis en træner bruger sin challenge, mister vedkommende en af sine tre normale timeouts i kampen - medmindre træneren får medhold i sin challenge. Så får han/hun sin timeout tilbage - men ikke sin challenge.

Hvilke kendelser kan en træner challenge?

Det er ikke alle dommerkendelser, som en træner kan udfordre med en challenge. Ni mulige kendelser er omfattet af reglerne:

  • Fejludskiftninger eller for mange spillere på banen
  • Overtrådt i målfeltet
  • Driblefejl
  • Angrebsfejl
  • To-minutters-udvisninger til eget hold i de sidste fem minutter af en kamp
  • Diskvalifikationer
  • Situationer, hvor der er tvivl om, hvorvidt der var mål eller ej
  • Straffekast
  • Korrekt udførelse af et kast

Forsøger en træner at tage en challenge for noget, som vedkommende ikke kan ifølge reglerne, får modstanderen frikast. Medmindre det sker i en situation, hvor modstanderen havde et oplagt scoringsmulighed - så får modstanderen straffekast.

Hvis en træner tager en challenge for at udfordre en kendelse, der ikke er omfattet af reglerne for challenge, mister træneren også sin challenge/timeout i resten af kampen.

Kan en træner tage challenge på alle tidspunkter af kampen?

Ja – modsat en timeout, som en træner kun kan tage, når hans hold selv har bolden, kan en challenge tages på alle tidspunkter af en kamp.

Tager en træner en challenge, mens hans/hendes hold har bolden, bliver spillet efterfølgende - uanset resultatet af den challenge - sat i gang med et kast, som svarer til den situation, hvor spillet blev stoppet.

Tager en træner derimod en challenge, mens modstanderen har bolden, er der derimod to mulige udfald. Får træneren medhold, bliver spillet sat i gang igen med et kast, som svarer til den situation, hvor spillet blev stoppet. Får træneren IKKE medhold, er der straffekast til modstanderne - og hvis trænerens challenge fratog modstanderen en oplagt målchance, bliver træneren tildelt et blåt kort – altså bliver diskvalificeret og indberettet til Dansk Håndbold Forbunds disciplinærudvalg til en mulig karantæne.

Hvor længe kan en træner vente med at tage sin challenge?

Ifølge regelsættet skal en challenge tages ”i umiddelbar tilknytning til den situation, som en træner gerne vil have set igennem”.

Ifølge Dansk Håndbold Forbunds regelfortolker, Jørn Møller, der har været med til at udforme reglerne, er det en individuel vurdering fra kampens observatør fra gang til gang, hvor længe ”umiddelbar tilknytning” er. Der er ikke sat sekunder på – men det er ikke et halvt minut, som Jørn Møller siger.

Det er dog aftalt, at observatøren gerne må lade en situation ”spille færdig”, inden spillet bliver stoppet i forbindelse med en challenge.

Et eksempel: Et hold spiller syv-mod-seks, og der bliver fløjtet for en angrebsfejl, som træneren vil challenge. Inden træneren når at lægge sit challenge-kort, har modstanderne fået fat i bolden og kan løbe kontra eller kaste bolden i det tomme mål. I den situation må observatøren gerne lade kontraangrebet køre færdigt, inden spillet bliver spillet. Viser tv-billederne så, at træneren skal have medhold i sin challenge, bliver spillet ”rullet tilbage” – altså bliver målet, som blev scoret på kontra, annulleret igen.

Hvis tv-billederne viser en anden forseelse end det, der er taget challenge for, må dommerne så dømme for det?

Ja, det må de gerne. Målet er hele tiden at opnå den konkrete kendelse.

Kan en træner tage challenge, efter tiden er gået på haluret?

Ja. Så længe det sker i "umiddelbar tilknytning til situationen". Så hvis en træner vil challenge en situation tre sekunder før tid, kan han/hun godt gøre det, efter kampen ellers er slut. Tiden bliver dog ikke rullet tilbage.

Er der challenge i alle kampe?

Nej, kun i tv-kampene på TV 2 og TV 2 SPORT, da challengesystemet er baseret på de billeder, som TV 2 SPORTs kameraer producerer i hallerne.

Hvad sker der, hvis tv-billederne ikke beviser noget endegyldigt?

Så bliver spillet sat i gang igen med et kast, som svarer til den situation, hvor spillet blev spillet – medmindre modstanderen blev frataget en oplagt målchance, da træneren tog challenge. Så får modstanderen et straffekast – men træneren bliver ikke straffet med blåt kort.