Håndbold

Team Esbjerg føler sig snydt og appellerer dom

Team Esbjerg vil ikke finde sig i DHF's afvisning af klubbens protest. Nu appellerer klubben til forbundets appelinstans.

Det er syv dage, siden Team Esbjerg modtog Håndboldens disciplinærinstans' afvisning af den protest, klubben havde nedlagt efter nederlaget til Herning-Ikast i Santander Cuppens kvartfinale.

Nu appellerer esbjergenserne til den øverste instans i Dansk Håndbold Forbund (DHF), Håndboldens Appelinstans.

Den oprindelige protest var todelt.

Den ene del handlede om, hvorvidt Team Esbjerg-træner Jesper Jensen havde forlangt timeout, mens hans hold var i boldbesiddelse eller ej.

Den afviste DHF som et dommerskøn. Og den del er nu ude af verden.

Den anden del af protesten ville DHF slet ikke behandle, fordi der ikke forelå en protest i forbindelse med kamprapporten på den del. Og det er dét, Team Esbjerg nu appellerer.

Balladen begyndte, da Jesper Jensen forlangte sin sidste timeout med 14 sekunder tilbage af kampen.

Her mente kampens dommere og observatør, at Team Esbjerg ikke kunne få lov til afholde sin timeout, da holdet mistede den mulighed ved at forlange timeout med 40 sekunder tilbage. Det er således ikke tilladt at afholde to timeouts inden for de sidste fem minutter af en kamp.

Jesper Jensen mente derimod, at han ikke havde afholdt den forrige timeout, fordi den blev afvist, da dommerne og observatøren skønnede, at Team Esbjerg ikke var i boldbesiddelse.

- De (dommere og observatør, red.) starter med at sige, vi ikke er berettiget til den timeout, så Herning-Ikast får bolden. Der svarer jeg, at det passer ikke, for jeg har ikke afholdt den seneste timeout, siger Jesper Jensen til TV 2 SPORT.

Det er dén bemærkning, Team Esbjerg og klubbens advokater mener, skal opfattes som en protest.

Den får nemlig dommerne til at læse på reglerne igen, hvorefter de fastholder deres beslutning: At timeouten er ulovligt forlangt, at spillet skal vendes - og at Herning-Ikast derfor skal tildeles et straffekast.

- Det var en klokkeklar fejl, siger Jesper Jensen.

At kendelsen var forkert, og at Team Esbjerg skulle have haft lov til at afholde sin timeout og dermed også beholde bolden, har klubben fået Dansk Håndbold Forbunds regelfortolker, Jørn Møllers, ord for.

Medhold fra regelekspert

Det fremgår af regelfortolkerens udtalelse i forbindelse med protesten. En udtalelse som TV 2 SPORT er i besiddelse af.

Forklaringen er lidt teknisk, men lyder således:

- (...) det at bede om en Team Time Out ikke tæller som, at en Team Time Out er afholdt. Hvis en anmodning om en Team Time Out sker på et tidspunkt, hvor holdet ikke er berettiget til at få en Team Time Out, skal denne anmodning afvises, og ifølge reglerne for elektronisk Team Time Out skal straffen for den forkerte anmodning blandt andet være, at man mister en Team Time Out. Dermed har man ikke afholdt en Team Time Out. Bringer man derfor to Team Time Out ind i de sidste fem minutter af kampen og mister en Team Time Out for et uberettiget tryk på Team Time Out-knappen, har man fortsat mulighed for at afholde sin Team Time Out inden for de sidste fem minutter, idet man fortsat har en Team Time Out til rådighed.

Ovennævnte er en nøjagtig gengivelse af forløbet i kvartfinalen.

Derfor var dommernes beslutning om at tildele Herning-Ikast et straffekast forkert, fremgår det af udtalelsen:

- Denne afgørelse er i strid med ligareglementet og spillereglerne. Team Esbjerg skulle have været tildelt en Team Time Out, og spillet skulle have været genoptaget med et frikast til Team Esbjerg med cirka 15 sekunder tilbage af kampe.

- Det er jo kampafgørende, når et dommerpar kommer til at afgøre kampen ved ikke at kunne reglerne, siger Jesper Jensen til TV 2 SPORT.

- Vi ønsker, at appeludvalget tager stilling til den sidste del af protesten, som Håndboldens Disciplinærinstans ikke har villet tage stilling til.

- Vi håber, at man indser, at det er en fejl, der er begået.

- Vi gør det for vores egen skyld og i håb om, at der kommer en fair afgørelse på en kvartfinale, men også for håndboldens skyld. Det må og kan ikke være rigtigt, at kampene ikke skal afgøres inde på banen, siger Jesper Jensen.

Så du synes egentlig, at det er underordnet, om der er nedlagt en protest eller ej. Hvis en kamp bliver afgjort på et forkert grundlag, skal den spilles om?

- Principielt ja, men i vores tilfælde har vi nedlagt en protest.

- Men når det handler om en situation, hvor dommere og observatører ikke har kendskab til reglerne, og det er kampafgørende, så er jeg ikke i tvivl om, at der skal være en omkamp, slutter Jesper Jensen.