Håndbold

Efter TV 2-afsløring: Ligaklub får bøde for lovbrud

TV 2 SPORT afslørede i oktober, at Skanderborg Håndbold i flere år havde undladt at forsikre klubbens dameligaspillere, selv om det er lovpligligt for arbejdsgivere. TV 2 SPORT

Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring har idømt Skanderborg en bøde for at undlade at forsikre klubbens damespillere.

Det var et brud på loven, at Skanderborg Håndbold i to år undlod at forsikre sine damespillere, selv om de havde kontrakter og fik løn for at spille håndbold.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - som tidligere hed Arbejdsstyrelsen - har på baggrund af TV 2 SPORTs afsløringer i efteråret sidste år nu idømt den østjyske håndboldklub en bøde.

Skanderborg Håndbold fik bøden 11. februar - altså for en uge siden - viser en aktindsigt, som TV 2 SPORT har modtaget fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Bøden er på 5.000 kroner. Det er den på forhånd fastlagte bødestørrelse til arbejdsgivere, når de første gang bliver taget i ikke at have tegnet den lovpligtige arbejdsskadeforsikring af deres ansatte. Retter arbejdsgiveren ikke ind, stiger bødestørrelserne.

- De har konstateret, at som arbejdsgiver har vi ikke haft en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Og det er vi jo godt klar over, siger Skanderborg Håndbolds formand Jens Christensen i en kommentar til bøden.

Vi har ikke fået konstateret, at der er noget galt

Skanderborg-formand Jens Christensen om kontrolbesøg fra Skattestyrelsen

Savner svar

Allerede få dage efter, at TV 2 SPORT i efteråret havde bragt den første historie om sagen, meddelte Skanderborg Håndbold, at klubben "for at skabe fuldstændig tryghed og ro" havde tegnet de manglende forsikringer for resten af denne sæson.

Men selv om Skanderborg har fået en bøde, savner formanden stadig svar.

- Jeg havde håbet på, at man kunne få en afklaring på selve definitionen af, hvornår man er arbejdsgiver. Det har vi hverken fået ved Arbejdsskadestyrelsen (som nu hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red), ved DHF (Dansk Håndbold Forbund, red.) eller ved DIF (Danmarks Idrætsforbund, red.), siger Jens Christensen.

- Selve definitionen er sådan set den, vi har gået og efterlyst, siger Skanderborg-formanden.

En klar definition kan hverken Skanderborg Håndbold eller andre klubber dog få, forklarede Christian Højer Schjøler, der er lektor ved Syddansk Universitet og forsker i netop arbejdsret, tilbage i oktober til TV 2 SPORT.

Det vil nemlig altid være en konkret vurdering fra sag til sag af, i hvor høj grad en klub har den såkaldte 'instruktionsbeføjelse' over en spiller - altså i hvor høj grad en klub har ret til at fortælle spilleren, hvad vedkommende skal gøre på bestemte tidspunkter.

Tip os

Har du informationer om mistænkelige kontraktforhold i dansk idræt? Skriv til TV 2 SPORTs journalist Lars Bruun-Mortensen på lamo@tv2.dk.

Din henvendelse vil blive behandlet med fuld fortrolighed. 

Da Christian Højer Schjøler så en spillerkontrakt fra Skanderborg, som TV 2 SPORT var kommet i besiddelse af i efteråret, var han ikke i tvivl om, at klubben var arbejdsgiver - og dermed brød loven ved ikke at forsikre spillerne.

Spillerkontrakten fra Skanderborg Håndbold, som TV 2 SPORT kom i besiddelse af i efteråret. Spilleren er gjort anonym.

- De bindinger, der ligger på spilleren - blandt andet i forhold til sponsortøj, at man skal deltage i træninger, og man skal stå til rådighed for mediedækning og så videre - peger meget kraftigt i retning af, at der er et lønmodtager- og arbejdsgiverforhold. Og det har jeg svært ved at se, at der skulle være tvivl om ved en domstol, sagde Christian Højer Schjøler dengang til TV 2 SPORT.

Kontrolbesøg fra Skattestyrelsen

Det er ikke kun Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har kigget nærmere på Skanderborg efter TV 2 SPORTs historier. Også Skattestyrelsen har været på besøg, fortæller formanden.

Det skyldes, at TV 2 SPORT - i forbindelse med historien om de manglende forsikringer - også kunne fremvise en kontrakt, der viste, at nogle spillere bliver ansat på såkaldte 'mentor-aftaler', hvor de - ved siden af deres løn for at spille håndbold - fik et beløb udbetalt kontakt for at være 'mentor' i klubbens ungdomsafdeling.

En model, som fik Håndbold Spiller Foreningen til at beskylde Skanderborg Håndbold for bevidst at omgås reglerne.

- Vi har ikke fået konstateret, at der er noget galt. Det, som de (Skattestyrelsen, red. har haft fokus på, er selve udformningen af vores ungdomstrænerkontrakter (mentor-aftaler, red.) - altså hvor meget der er skattefri godtgørelse, og hvor meget der ikke er. Så det ser vi ikke, at der er nogen problemer i, forklarer Jens Christensen til TV 2 SPORT.

Da Skattestyrelsen har tavshedspligt og ikke må udtale sig i enkeltsager, er det ikke muligt at få bekræftet Skanderborgs udlægning af resultatet af Skattestyrelsens besøg i klubben.

Skanderborg Håndbolds damehold ligger lige nu nummer 13 og næstsidst i HTH Ligaen. Østjyderne har ét point til EH Aalborg, der ligger på den 14. plads, som betyder direkte nedrykning.