Håndbold

Håndboldklubber appellerer skrivebordsnedrykning

Både Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg vil have omstødt beslutningen om deres nedrykning fra henholdsvis herre- og dameligaen.

Nordsjælland Håndbold og EH Aalborg har mandag valgt at appellere skrivebordsnedrykningen fra ligaen til 1. Division.

Klubberne står til nedrykning, fordi de lå sidst i tabellen, da det blev besluttet af aflyse sæsonen og fastfryse placeringerne tidligere i april.

Siden har de sammen med Odder Håndbold - der rykker ud af 1. Division - bedt Udvalget for Professionel Håndbold til at genoverveje beslutningen, men her er konklusionen blevet den samme.

I den efterfølgende begrundelse lød det, at udvalget ikke mente, det var muligt at klage over dets beslutninger.

- Det er Nordsjælland Håndbold ikke enig i, efter vi har fået en juridisk vurdering. Afgørelsen har så voldsomt store konsekvenser, såvel sportsligt som økonomisk, at det vil være i strid med intentionerne bag regelsættet og almindelige retssikkerhedsmæssige hensyn, siger Nordsjællands direktør H. P. Dueholm i en pressemeddelelse.

I Udvalget for Professionel Håndbold er både Dansk Håndbold Forbund (DHF) og klubberne er repræsenteret.

EH Aalborg: Det er forkert og unfair

Også i EH Aalborg-lejren håber direktør Henrik Skals på, at man kommer til fornuft og løser situationen omkring op- og nedrykning på den anden måde.

- Vi appellerer også. Vi mener, at afgørelsen er forkert og er foretaget på et unfair grundlag. Det er ikke de vilkår, som vi har aftalt, at vi arbejder under. Vi anker også nogle procedurer, som jeg ikke kan komme ind på, siger han til TV 2 SPORT

- Vi håber, at de kommer til fornuft og træffer den rigtige afgørelse. Den nye cheftræner, Allan Heine, har fremsat et argument, der hedder, at Horsens var på sidstepladsen i to tredjedele af sæsonen, og vi var i den sidste tredjedel. Så hvis man skal gå ud fra det, så er det ikke fair.

I en SMS til TV 2 SPORT bekræfter Odder Håndbold ligeledes, at klubben mandag har sendt en appel afsted.

Strid i paragrafferne

Nordsjællands direktør mener at have belæg for at få nedrykningen appelleret efter et nærmere kig i DHF's love.

Her lyder det nemlig i §24, at 'enhver person eller organisation under og/eller tilknyttet DHF og/eller med tilsvarende retlig interesse, DHF’s medlemmer eller Divisionsforeningen Håndbold, er berettiget til som part at indbringe en sag for Håndboldens Appelinstans'.

Men når Udvalget for Professionel Håndbold ikke finder det nødvendigt at lade sagen appellere, finder de hjemmel i §20.

Her står det blandt andet, at 'Udvalget kan bemyndige DHF's administration til på sine vegne at træffe afgørelse i spørgsmål om tilrettelæggelse og koordinering af turneringerne. Udvalgets, i den anledning trufne afgørelser, kan ikke appelleres'.

Men det bør altså ikke indbefatte situationer, som den Nordsjælland Håndbold står i lige nu, mener H. P. Dueholm.

- Ånden i §20 handler om afviklingen af turneringen. Men her afsluttes den uden at være spillet færdig, og der træffes nogle meget vidtgående beslutninger, som rammer os og to andre klubber.