Håndbold

FAKTA: Det handler sagen i dansk håndbold om

Dansk håndbold er havnet i et skrivebordskaos. Få her svarene på de centrale spørgsmål i den spegede sag.

Mandag aften følger næste kapitel i sagaen om de omstridte skrivebordsafgørelser i dansk håndbold.

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har indkaldt repræsentantskabet, der ved en afstemning skal afgøre, hvordan den aflyste håndboldsæson skal afsluttes.

Intet tyder dog på, at afstemningen vil afslutte den sag, der i mere end en måned har hensat dansk tophåndbold i kaos.

Her er et overblik:

Hvad drejer sagen sig om?

På grund af coronapandemien blev de bedste håndboldrækker hos både mænd og kvinder afblæst 7. april. På det tidspunkt manglede der to spillerunder i grundspillet hos mændene og tre spillerunder hos kvinderne.

De hold, der førte ligaerne, blev udnævnt til mestre. Holdene på sidstepladsen, EH Aalborg hos kvinderne og Nordsjælland hos mændene, blev dømt til nedrykning.

Kunne klubberne have undgået nedrykning, hvis sæsonen ikke var blevet afblæst?

EH Aalborg havde samme pointtal som Skanderborg, som kun undgik sidstepladsen, fordi klubben var bedre i det indbyrdes regnskab. De to klubber manglede at møde hinanden i en af de sidste grundspilsrunder.

Også Odder i mændenes næstbedste række lå side om side med holdet lige over nedrykningsstregen, HEI Skæring. Det indbyrdes pointregnskab stod også lige, men HEI Skæring havde den bedste målscore.

Til gengæld så det kritisk ud for Nordsjælland, der med to kampe igen havde fire point op til redning.

Hvem traf beslutningen om afslutning på sæsonen?

Det gjorde Udvalget for Professionel Håndbold under Dansk Håndbold Forbund.

Hvad er Udvalget for Professionel Håndbold?

Et udvalg, der tager sig af spørgsmål, som kun vedrører elitehåndbold. Udvalget består af seks medlemmer med DHF's formand, Per Bertelsen, i spidsen.

Han har selskab af Divisionsforeningens formand, GOG-direktør Kasper Jørgensen, mens de sidste fire medlemmer er udpeget af bestyrelserne i Divisionsforeningen og DHF.

Hvordan har klubberne reageret på nedrykningen?

Nordsjælland udbad sig en skriftlig redegørelse. Efter at have modtaget den, valgte klubben 20. april sammen med EH Aalborg at anke afgørelsen til Håndboldens Appelinstans. Dagen efter tilsluttede Odder sig ankesagen.

Hvad kom der ud af anken?

Appelinstansen tog ikke stilling til det, som anken egentlig handlede om. Nemlig om den sportslige afgørelse - og tvangsnedrykningerne - var rigtig eller forkert.

Instansen valgte at underkende hele beslutningen om sæsonafslutningen. Man vurderede ikke, at Udvalget for Professionel Håndbold havde juridisk bemyndigelse i DHF's love.

Hvem skal så afslutte sæsonen?

DHF har indkaldt sit højeste organ, repræsentantskabet, til et ekstraordinært møde mandag aften. Her skal man stemme om, hvordan sæsonen skal afsluttes.

Forbundet har opfordret repræsentantskabet til at blåstemple den oprindelige beslutning fra Udvalget for Professionel Håndbold.

Hvad har man gjort i udlandet?

De enkelte lande har brugt forskellige modeller - både med og uden nedrykning. I store håndboldlande som Sverige, Tyskland og Frankrig har man valgt at afslutte sæsonen uden nedrykkere.

Hvorfor dropper DHF ikke bare nedrykning og udvider ligaen fra 14 til 15 hold i næste sæson?

Det er i forvejen svært at finde terminer til kampene i en liga med 14 hold. De klubber, der er med i europæiske turneringer, spiller allerede nu to kampe om ugen i det meste af sæsonen.

Udvalget for Professionel Håndbold så allerhelst, at ligaen blev skåret ned til 12 hold. Det ville give luft i kalenderen og formentlig hæve den sportslige kvalitet.

Internationalt har topspillerne i flere år klaget over, at der er for mange kampe. Næste sæson bliver ekstra presset for de bedste, fordi der også er OL på programmet.

Er sagen afsluttet efter afstemningen mandag?

Næppe. I fredags ankede de tre klubber afgørelsen fra Håndboldens Appelinstans. Sagen er nu sendt til appelinstansen i Danmarks Idrætsforbund (DIF) - også kendt som idrættens højesteret.

Derfor vil sagen køre videre i DIF-regi efter mandagens repræsentantskabsmøde.

Hvad vil klubberne have ud af den seneste anke?

De er utilfredse med, at Håndboldens Appelinstans ikke tog stilling til nedrykningsspørgsmålet. Derfor vil de nu have DIF til at sende sagen tilbage til håndboldsportens eget juridiske system.

Klubberne håber, at Håndboldens Appelinstans når frem til en afgørelse, der ikke inkluderer de dele, der handler om nedrykning.

Hvad vil der så ske med resultatet af mandagens afstemning?

De tre klubber mener i modsætning til DHF, at det er juridisk tvivlsomt, at repræsentantskabet er den rette myndighed til at træffe en gyldig afgørelse om afslutning af sæsonen.

I første omgang afventer man dog svar på den anke, der er sendt til DIF's appelinstans.