Håndbold

Agent efterlyser retning og regler i stedet for 'amatøragtig tilgang'

Dansk håndbold skal beslutte sig, om man vil gøre noget ved problemerne med dobbeltroller i sporten, og i så fald efterleve det, mener Mads Winther.

Skal der ændres noget for i højere grad at undgå dobbeltroller i håndboldsporten?

Det tages der i øjeblikket stilling til blandt flere interessenter. Flere klubber efterspørger regler på området - især omkring agenter. Spillerforeningen bakker op, mens Dansk Håndbold Forbund er mere skeptiske.

Blandt en af de andre parter spilleragent Mads Winther omhandler den største efterspørgsel, at man ikke bare lader det blive ved ord, men også efterlever eventuelle restriktioner.

- Det er vi simpelthen nødt til at forholde os til. Hvis det besluttes at indføre regler, så skal vi sørge for, de bliver overholdt af alle interessenter.

- Vi (i håndboldsporten red.) har virkelig nogle gange en amatøragtig tilgang, når vi ikke ønsker at sanktionere de regler, vi selv stiller op, siger Mads Winther til TV 2 SPORT.

Ifølge manden bag agentfirmaet People In Sport, er der 'rigtig mange' dobbeltroller i dansk håndbold - og ikke kun i form af agenter eller omhandlende kontrakter.

I denne uge er der blevet sat spot på problematikken ved dobbeltrollen som Holstebro Håndbolds direktør, Bjarne Jakobsen, har. Ud over at træffe beslutninger i den vestjyske kvindeligaklub ejer han nemlig samtidig et agentfirma. Hvilket er blevet kritiseret af flere ligakonkurrenter:

Bjarne Jakobsen er direktør i Holstebro Håndbold, men ejer samtidig et agentfirma og repræsenterer en række spillere i ligaen. Klubber efterlyser regler på området. Video: Lars Bruun-Mortensen

Større transparens

Mads Winther kan sagtens se, at der problematiske dobbeltroller i dansk håndbold. Skal det løses, så kræver det faste, enkle regler, mener han. Men i lige så høj grad en beslutning fra alle interessenter i branchen om at følge de regler.

- Skal vi de uhensigtsmæssigheder, der er ved dobbeltroller, til livs, så kan vi det kun gennem lovgivning. Hvis vi ikke kan efterleve det, så må vi acceptere, at det er sådan det er og lade være med at brokke os.

- Der er kun én grund til, vi taler om det her. Det handler om penge og de pengestrømme, som løber og gør, at nogle får en fordel.

Med regler kan vi minimere, hvordan det kan udnyttes. Og vi skal samtidig have en mere transparens sport, så vil der være færre steder, hvor pengene forsvinder ud af systemet til mellemmænd, der ikke burde være der. Det vil give færre konflikter, lyder konklussionen fra Mads Winther.

DHF: En gråzone

Det har tidligere været regler på agentområdet i dansk håndbold. Fra 2010 til 2012 skulle agenter have en agentlicens for at operere på det danske marked. Reglerne betød blandt andet, at en agent ikke kunne være involveret i håndboldens internationale organer, i klubber eller i selskaber forbundet med dem, og agenter måtte heller ikke optræde som eksperter på tv.

Men reglerne blev afskaffet igen, fordi klubberne alligevel ikke overholdt dem, men fortsatte med at bruge agenter uden en dansk licens.

Kontakt dobbeltroller

TV 2 SPORT har fokus på dobbeltroller i sportens verden. Har du kendskab til en problematisk dobbeltrolle, som vi skal kigge nærmere på? Kontakt journalist Lars Bruun-Mortensen på lamo@tv2.dk. Du er garanteret 100% anonymitet. 

Derfor tøver Dansk Håndbold Forbund (DHF) denne gang.

- Det afgørende for mig er, om klubberne virkelig vil det. Så lad os tage udgangspunkt i klubberne. Når de står der og siger, at det vil de rigtig gerne, og det vil de gerne leve op til, så synes jeg, vi har noget at snakke om, siger DHF's generalsekretær Morten Stig Christensen, der er i tvivl om, hvor stor problemstillingen er.

- Hvis klubberne, spillerne og agenterne rundt omkring synes, at det her er et problem, så løfter vi det ind i udvalget for professionel håndbold, og så er det præcis der, vi diskuterer det, siger DHF-lederen om udvalget, hvor forbundet og klubbernes organisation Divisionsforeningen sammen vedtager mange af reglerne i dansk håndbold.

- Det kan jo ikke nytte noget, at hver gang der er en klub eller to, eller der er nogle enkelte spillere, som er lidt utilfredse med et eller andet, så kigger man ind i DHF og siger: "Hvad vil I gøre ved det?" Vi har jo lige præcis lavet udvalget for professionel håndbold for, at vi sætter os sammen, påpeger Morten Stig Christensen.