Håndbold

Tidligere DHF-leder kritiserer forbundet efter sager om misbrug af dobbeltroller

Dansk Håndbold Forbund har i 2020 modtaget flere klager over dobbeltjobbende talenttrænere, der misbruger deres dobbeltrolle i rekrutteringsøjemed.

Tilbage i maj ringede telefonen hos forældrene til en 15-årige håndboldspiller fra Strandby-Elling Håndbold i Nordjylland.

I den anden ende var en person fra en jysk ligaklub, der - på vegne af en træner i klubben - ønskede at invitere den unge kvinde til at komme og spille håndbold hos dem. Den omtalte træner er samtidig ansat hos Dansk Håndbold Forbund, hvorigennem han har kendskab til spilleren.

Da Christian Bang, der er formand i Strandby-Elling Håndbold, ad omveje fik nys om det opkald, blev han sur og skuffet og tog straks fat i DHF, hvor han indgav en klage.

- Det der med, at man bare får en anden til at ringe og bruge det her navn, det er jo bare en direkte omgåelse af reglerne, siger Christian Bang til TV 2 SPORT.

Reglerne, som Christian Bang taler om, er en del af DHFs såkaldte ungdomspolitikker. Det er regler, der forbyder dobbeltjobbende trænere, at udnytte deres DHF-status til at rekruttere spillere til den klub, træneren også er ansat i. Se reglerne nederst i artiklen.

Kontakt dobbeltroller

TV 2 SPORT har fokus på dobbeltroller i sportens verden. Har du kendskab til en problematisk dobbeltrolle, som vi skal kigge nærmere på? Kontakt journalist Lars Bruun-Mortensen på lamo@tv2.dk. Du er garanteret 100% anonymitet. 

- Vi skal kunne stole på, at de, der er ansat i forbundet, vil os som klubber og vores talentudvikling det bedste. Hvis de også har en klubkasket på, hvor de måske prioriterer det lidt højere, end de prioriterer deres forbundsarbejde, så synes jeg, der er et problem, siger Christian Bang.

Men er det ikke bare et vilkår, at spillerne søger videre til større klubber?

- Jo, jo. Og det er et fedt skulderklap. Jeg havde bare ønsket, at man havde kontaktet klubben først. Det er et vilkår, at jo dygtigere vi gør vores spillere, jo mere bliver spillerne kontaktet. Og fred være med det. Man skal bare ikke blande kasketterne sammen.

Strandby-Elling Håndbolds klage blev behandlet hos DHF, men det fik aldrig konsekvenser for nogen.

- Konklusionen blev, at de sagde: 'I har jo ingen beviser på det her. Samtalen er jo ikke optaget. Giv os nogle beviser, så får det konsekvenser', siger Christian Bang.

Ajax-trænere brød reglerne

I september opstod så en lignende sag, hvor Dansk Håndbold Forbund igen modtog en klage.

I en e-mail, som TV 2 SPORT er i besiddelse af, inviterede Ajax Københavns direktør en gruppe sjællandske herrespillere fra årgang 2004 til 'Talent Camp'. Det problematiske ved mailen er, at den nævner to trænere, der er ansat i Ajax København, men som også er DHF-trænere. Og det er gennem disse to trænere - og talentsamlingerne i DHF-regi - at Ajax København har kendskab til og kontaktoplysninger på spillerne.

Dansk Håndbold Forbund ser meget alvorligt på sagen.

- Vi skal gerne kunne agere som en troværdig partner for spillerne. Vi har ambition om hele tiden at være den mest neutrale part i deres vej mod toppen. Og det kan vi kun være, hvis vi kan agere troværdigt. Den troværdighed lider jo et knæk, hvis ikke man kan håndtere dobbeltroller, siger Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, og fortsætter:

- Det gør oprigtigt ondt på mig, fordi vi er så mange, der knokler hele tiden. Her er der nogen, der er kommet til at fejle. Det er kritisk og et stort problem for vores ønske om at være troværdige.

Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger har de to trænere fået en reprimande. Men hos Ajax København tager direktøren det fulde ansvar.

- Jeg vil faktisk sige, at i den henseende har jeg lavet en kæmpe fejl. I øjeblikket jeg sender den, tænker jeg faktisk ikke over de konsekvenser, det kan have. Jeg lægger mig fladt ned og siger, at jeg har lavet en fejl, siger Daniel Svensson.

Men kan du ikke forstå, at det kan se ud som om, at de to trænere misbruger deres stilling?

- Jeg kan godt forstå, at det kan ses sådan, når det kommer ud. Men i og med, det er mig, der skriver den og skriver deres navne i den, så ser jeg ikke, at de har gjort noget forkert. Det er mig, der vælger at bruge noget information på en forkert måde, og det er dybt beklageligt, og jeg har ikke rigtig nogen undskyldning for det. Det var dårlig arbejdsgang, og det kommer ikke til at ske igen, siger Daniel Svensson.

SEIF efterlyser konsekvenser

Formanden i SEIF Håndbold, Christian Bang, har fulgt Ajax-sagen med stor interesse, efter han selv oplevede noget lignede tidligere på året.

- Det er en rigtig, rigtig træls sag på mange parametre. For den mail er lige nøjagtigt beviset på, at det foregår, siger Christian Bang og tilføjer:

- Dermed misbruger de deres stilling i DHF.

SEIF-formanden har tidligere i ni år været ansat i en ledende talent-stilling hos DHF, så han ved om nogen, hvordan det er at arbejde i en dobbeltrolle.

Men han har ingen forståelse for den (manglende) konsekvens, som sagen har fået for de to Ajax-trænere. Han efterlyser meget hårdere metoder, og derfor har han klaget til DHF.

- Da jeg var ansat i forbundet, der var der nogen, der blev fyret for mindre end det der.

- Med reference til den sag, som vi har klaget over tidligere, hvor det ikke fik konsekvenser, fordi vi ikke havde beviser. Så må jeg bare sige, at hvis det her er konsekvensen, så er jeg rigtig bekymret for, hvorfor skal man så klage, siger Christian Bang og fortsætter:

- At man på Sjælland har lagt sig fladt ned og sagt undskyld til de her klubber, som har fået mailen, det er isoleret set fint. Men det er jo ikke bare en fejl. Det går også ud over os andre. Hvis det her er konsekvensen på Sjælland, hvor man bliver fanget med fingrene nede i kagedåsen, så må man jo også i Jylland – og så må man også på pigesiden.

Men hos DHF mener man ikke, at fyringer var den rette vej at gå i dette tilfælde.

- De folk, der er ramt her, er stadigvæk i vores system. Det står jeg på mål for. Jeg er sikker på, at de kommer til at gebærde sig stærkt fremadrettet, siger Morten Henriksen og uddyber:

- Jeg tror og håber på, at man rundt omkring vil kunne forstå, at det er menneskeligt at fejle. Den nemme beslutning for mig, ville jo være bare at fyre ansatte, så kan man sige, at man har handlet. Men hvis ikke jeg føler, det er det bedste for dansk talentudvikling, så synes jeg jo, at jeg er en dårlig leder. Jeg tror på, jeg har taget den rigtige beslutning.

Og den beslutning er Ajax Københavns direktør glad for og enig i.

- Det ville være en svær overreaktion at skulle afskedige de to trænere. Og jeg forstår godt, der er kommet nogle klager. Der vil altid være klager, for der er mange, der kommer til at træde ved siden af i måden at rekruttere på. Denne gang er det mig, og det er jeg selvfølgelig ked af, siger Daniel Svensson.

DHF vil skabe åbenhed

Hos Dansk Håndbold Forbund afviser man, at man i Danmark kan skrue et system sammen, hvor man helt undgår disse dobbeltroller. Og det er heller ikke en ambition i sig selv.

- Det er jo for at have de mest skarpe trænere. Der er ikke så sørens mange landsholdssamlinger, og der er slet ikke særlig mange talentsamlinger om året. Så for mig handler det om at have trænere, der er med på beatet. Både som ser, hvad der sker derude, men også er stærke, når de kommer ind hos os. Vi ønsker i DHF at have de bedste trænere på hvert niveau, så jeg kan ikke se, at det kan undgås, siger Morten Henriksen, der i stedet ønsker at bruge den aktuelle debat til at stramme op og oplyse om reglerne.

- Vi hører, at vi ikke har været skarpe nok i vores kommunikation udadtil i forhold til, hvordan vi har håndteret den her sag. Derfor vil vi prøve at fortælle, hvad det er, vi gør og hvilke retningslinjer vi har. De skal ikke ligge gemt på en eller anden hjemmeside. De skal være fuldstændig tydelige. Og alle skal kunne se dem.

Christian Bang anerkender også, at det er umuligt at undgå dobbeltjobbende trænere i dansk talenthåndbold. Men han ønsker sig en fremtid, hvor åbenlyse overtrædelser af de fastsatte regler rent faktisk bliver straffet hårdt.

- Jeg kunne jo godt tænke mig debatten. Kan det her foregå på en anden måde? For jeg brænder meget for talentudvikling, og jeg synes, at produktet bliver skadet af de her dobbeltroller.

Følgende retningslinjer fremgår af DHFs egen hjemmeside:

  • Senior, U-19 og U-17 spillere: DHF-trænere retter ikke direkte henvendelse til spillere fra landsholds- eller talenttræningen- Hvis den klub, DHF-træneren repræsenterer, ønsker at tilbyde en spiller en aftale, er det en anden repræsentant fra klubben der kontakter spilleren, ligesom spillerens nuværende klub skal adviseres om henvendelsen.-Til et evt. efterfølgende møde i klubben kan træneren på U-19 og senior niveau deltage som en del af klubbens repræsentation. Træneres skal i så fald gøre spilleren og evt. dennes forældre opmærksom på, at spillerens beslutning ikke har indflydelse på evt. udtagelse til landshold/talenttræning.
  • U-15 spillere: DHF-trænere deltager ikke i nogen form for rekruttering af eventuelle nye spillere til egen klub.- I tilfælde af en DHF træner et U-15 hold, og en spiller skifter fra en anden klub i løbet af sæsonen, kontakter DHF trænerens klub den afgivne klub med information herom ligesom der er dialog med forældrene om situationen. Dette gælder uanset, om spilleren er relevant i talentregi eller ej.

Har du kendskab til en problematisk dobbeltrolle inden for sportens verden, som TV 2 SPORT skal kigge nærmere på? Kontakt journalist Lars Bruun-Mortensen på lamo@tv2.dk. Du er garanteret fuld anonymitet.