Håndbold

- De går i unødigt små sko, mener ramt træner i stor skattesag

Skanderborg Håndbold risikerer bøde, hvis Skattestyrelsen vurderer, at klubben burde have vidst bedre i skattesag.

Det er blevet en uventet dyr fornøjelse for Claus Pilgaard Christensen, at han i to sæsoner fra 2017 til 2019 meldte sig som frivillig træner for U16- og U14-drengene i Skanderborg Håndbold.

Han er en af de mange frivillige trænere og ledere, som står til at få et skattesmæk, efter Skattestyrelsen har været på kontrolbesøg i Skanderborg Håndbold og konstateret en "mangelfuld dokumentation" af skattefrie udbetalinger til ulønnede frivillige i perioden 2017 til 2020.

- Jeg synes, at Skattestyrelsen går i unødigt små sko, siger 35-årige Claus Pilgaard Christensen, der har fået besked om, at han skal betale 16.000 kroner i skat af de penge, han har fået af Skanderborg Håndbold.

Ulønnede trænere og ledere i foreninger kan få skattefri godtgørelse inden for en række områder – blandt andet telefoni og internet, kost og logi ved rejser og ikke mindst kørselsgodtgørelse i forbindelse med træninger, kampe og kurser.

Skattestyrelsen mener ikke, at Skanderborg Håndbold har ført tilstrækkelig kontrol med de kørte kilometer og udbetalingen af den skattefrie befordringsgodtgørelse

Skattestyrelsen i brev til træner med tilknytning til Skanderborg Håndbold

Det er de udbetalinger, om Skattestyrelsen i en række tilfælde nu ikke vil godkende over den fireårige periode, som Claus Pilgaard Christensen, der ikke længere er i Skanderborg Håndbold, og mange andre trænere derfor nu skal betale skat af.

I nogle tilfælde står den enkelte træner til skattesmæk på fem- eller sekscifrede beløb, erfarer TV 2 SPORT.

- De (Skattestyrelsen, red.) mener, at Skanderborg Håndbold ikke kan kontrollere min kørsel, fordi jeg ikke har skrevet fx en bemærkning til formålet med kørslen. På trods af at kampprogrammet ligger online inklusiv information om, hvorvidt jeg var på holdkortet til den pågældende kamp. Men fordi der ikke er formål med kørslen, mener de, at Skanderborg Håndbold ikke kan kontrollere rigtigheden, og så er det skattepligtigt, forklarer en frustreret Claus Pilgaard Christensen.

Utilstrækkelig kontrol

Det er ikke kun den enkelte træner og leder i Skanderborg, som Skattestyrelsen har fokus på, viser et brev, som Skattestyrelsen har sendt til en af de pågældende trænere i sagen.

- Skattestyrelsen mener ikke, at Skanderborg Håndbold har ført tilstrækkelig kontrol med de kørte kilometer og udbetalingen af den skattefrie befordringsgodtgørelse, står der i brevet, som TV 2 SPORT har læst.

TV 2 SPORT har forsøgt at få Skattestyrelsen til at uddybe formuleringen, men uden held, for Skattestyrelsen har tavshedspligt og må ikke udtale sig om den enkelte danskers eller forenings skatteforhold.

Derfor vil styrelsen kun svare på generelle spørgsmål.

Vi mener, at der er tale om en meget hård vurdering og en hård tolkning (af reglerne, red.), og derfor har vi klaget over afgørelsen

Skanderborg-formand Jens Christensen til TV 2 SPORT tilbage i maj

- Det er arbejdsgiveren, der er forpligtet til at kontrollere, at alle betingelserne for, at udbetalingen kan ske skattefrit, er opfyldt. Det er modtageren af godtgørelsen, som bliver skattepligtig af beløbet, skriver Skattestyrelsen i en mail til TV 2 SPORT.

- Arbejdsgiveren kan komme til at hæfte for ikke-indeholdt A-skat og am-bidrag, hvis de har udvist forsømmelighed i forbindelse med den manglende indeholdelse af beløb. Det er fortsat modtagerne, der er skattepligtige af modtagne beløb.

Oftere uvidenhed end snyd

Da Skattestyrelsen ikke må kommentere den konkrete sag, er det altså uvist, om Skanderborg Håndbold - ifølge Skattestyrelsens vurdering - med vilje har overtrådt reglerne. Vurderer Skattestyrelsen det, kan sagen ende med også at få økonomiske konsekvenser for den østjyske klub.

- Hvis en sportsklub i strid med reglerne udbetaler beløb som skattefrie godtgørelser uden, at betingelserne for skattefrihed er opfyldt, kan sportsklubben have overtrådt skattelovgivningen på en strafbar måde. Sådanne overtrædelser kan straffes efter kildeskattelovens § 74, hvis klubben forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt reglerne, skriver Skattestyrelsen, der selv kan udstede bøder eller også sende en sag videre til politiet.

Skattestyrelsen understreger dog, at skattesager med sportsklubber ofte skyldes uvidenhed mere end uartighed.

- I et tidligere kontrolprojekt rettet mod danske sportsklubber konstaterede vi, at klubberne i et bredt omfang havde svært ved at forstå og følge reglerne, og at der altså ikke var indikationer på bevidst snyd. Derfor søsatte vi flere vejledningstilbud og er fortsat i tæt dialog med sportsklubberne, skriver Skattestyrelsen.

Claus Pilgaaard Christensen afviser også, at der skulle være bevidst snyd involveret i hans godtgørelser.

- Jeg har været helt frivillig og beder bare om godtgørelse for udgifter, jeg reelt set har haft. De kunne finde petitesse-fejl af den her slags i måske 80 procent af alle amatørforeninger, hvis de ville - ikke fordi folk snyder, men fordi de laver fejl. Jeg tænker, det er reglerne, den er gal med, siger Claus Pilgaard Christensen, der uden held har klaget til Skattestyrelsen over sin skatteregning.

- De er ikke interesseret i, om jeg rent faktisk har fået godtgørelse for reelle udgifter. De har fundet nogle petitesse-fejl, og derfor vil de indkassere skat af den fulde godtgørelse. De handler ikke efter, hvad der er retfærdigt, og hvad jeg har ret til, men efter hvordan de kan maksimere skatteindtægter, mener Claus Pilgaard Christensen.

Skanderborg afventer ankesag

Han medgiver, at Skattestyrelsen selvfølgelig skal håndhæve reglerne - men:

- Lad mig vende den om: De har sendt mig nogle papirer, hvor en dato for en udgift er forkert angivet. Kan jeg så også sige til dem, at den skal jeg da have skattefrit nu, fordi de har lavet en petitessefejl? Går det begge veje, spørger Claus Pilgaard Christensen.

Også Skanderborg Håndbold har klaget til Skatteankestyrelsen over sagen.

- Vi mener, at der er tale om en meget hård vurdering og en hård tolkning (af reglerne, red.), og derfor har vi klaget over afgørelsen. Nu afventer vi en fornyet vurdering af sagen, så jeg kan ikke sige mere, fortalte klubbens formand Jens Christensen til TV 2 SPORT i maj.

Trods flere henvendelser er Jens Christensen ikke vendt tilbage i denne omgang med en kommentar til Skattestyrelsens vurdering af Skanderborgs manglende kontrolindsats.

Det er ikke første gang, at Skanderborg Håndbold er i myndighedernes søgelys. Sidste år blev klubben idømt en bøde af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (det tidligere Arbejdsskadestyrelsen) efter TV 2 SPORTs afsløring af, at Skanderborg i flere år havde undladt at forsikre flere damespillere, selvom spillerne havde kontrakter og fik løn for at spille håndbold.

Fra næste sæson består Skanderborg Håndbold ikke længere af både et herre- og et dameligahold, da Skanderborgs herrer fra 1. juli slår sig sammen med Støtteforeningen Århus Håndbold i et nye selskab bag det kommende ligahold Skanderborg Aarhus Håndbold.