Håndbold

Alle klubber i de bedste rækker bliver hørt i sagen om tvangsnedrykninger

Håndboldklubberne i de to bedste rækker får mulighed for at komme til orde i sag om tvangsnedrykning.

Det sidste punktum i sag om skrivebordsnedrykninger i dansk tophåndbold er endnu ikke sat.

Mandag har Håndboldens Appelinstans sendt en mail til alle klubber i Primo Tours Ligaen, HTH Ligaen og 1. division for herrer og damer.

I mailen anmodes klubberne om senest onsdag klokken 18 at komme med eventuelle bemærkninger til, at flere klubber er blevet tvangsnedrykket, da coronavirus har forhindret resten af håndboldsæsonen i at blive afgjort på banen.

- Da DHF's beslutning vedrører alle klubber i ligaen og 1. division, har Håndboldens Appelinstans valgt at gennemføre en generel høring af jer, lyder det i mailen.

Glæder sig over høring i andre klubber

Vedhæftet i mailen er høringssvar fra de tre klubber, der har klaget over at være blevet rykket ned på skrivebordet. Der er også vedhæftet et svar fra Dansk Håndbold Forbunds (DHF) advokat.

De tre klubber, der har appelleret en skrivebordsnedrykning, er herreklubberne Nordsjælland Håndbold (Primo Tours Ligaen) og Odder Håndbold (1. division) samt dameklubben EH Aalborg (HTH Ligaen).

Hos sidstnævnte er der tilfredshed med, at appelinstansen nu tager de øvrige eliteklubber med på råd. Det siger klubdirektør Henrik Skals.

- Vi glæder os over, at man vil lave en høring i de andre håndboldklubber, og så må vi se, hvad de siger.

- Vi har givet vores holdning til kende, og nu er vi spændt på, hvad udfaldet bliver af den høring. Jeg håber, at alle klubber svarer, så der er et bredt grundlag at træffe en ny beslutning på.

- Vi har ikke mødt nogen i håndboldverdenen endnu, som synes, at vi er blevet retfærdigt behandlet. Så vi er spændt på at se udfaldet af den høring, siger Henrik Skals.

Nævner Tyskland som eksempel

De appellerende klubber har tidligere hver især givet udtryk for, at skrivebordsnedrykningen er uretfærdig, og at det sker på baggrund af en fejlfortolkning af en paragraf.

Det var Udvalget for Professionel Håndbold, der lukkede sæsonen med henvisning til en del af paragraf 20, som typisk bruges til at flytte tv-kampe, i DHF's love.

De tvangsnedrykkede klubber har også påpeget, at man i eksempelvis Tyskland har valgt at fjerne nedrykning i denne sæson, så Bundesligaen er udvidet med to hold i næste sæson.

I fredags fortalte formanden for Håndboldens Appelinstans, Karsten Madsen, at der sandsynligvis ville blive truffet en afgørelse sidst i denne uge eller i starten af næste uge.