Håndbold

DHF indkalder til skæbnemøde for sæsonen

25. maj skal DHF's repræsentantskab tage stilling til, om beslutningen om at stoppe ligaen skal stå ved magt.

Udvalget for Professionel Håndbold i Danmark besluttede for en måned siden at afslutte sæsonen for landets øverste håndboldrækker på grund af coronapandemien. De lavere rækker var allerede afsluttet.

Selv om sæsonen altså ikke blev spillet til ende, blev der kåret mestre samt fundet op- og nedrykkere.

Den beslutning faldt ikke i god jord hos Nordsjælland Håndbold i herrernes liga og EH Aalborg i damernes liga. De endte nemlig som nedrykkere.

Sammen med Odder Håndbold, der endte som nedrykker i herrernes 1. division, appellerede klubberne beslutningen til Håndboldens Appelinstans. Den underkendte afgørelsen.

Det har nu sendt bolden retur til Dansk Håndbold Forbund (DHF), som fredag har indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25. maj i Kolding.

Afstemning om sæsonen

Her skal DHF's repræsentantskab stemme om, hvorvidt man vil tilslutte sig afgørelsen fra Udvalget for Professionel Håndbold. Altså, at sæsonen bliver afsluttet, og der kåres mestre og findes op- og nedrykkere ud fra stillingerne ved suspenderingen.

For at beslutningen kan vedtages, kræves det, at to tredjedele af de fremmødte i repræsentantskabet stemmer for afslutningen af ligaen.

Det skyldes appelinstansens redegørelse for afvisningen af den oprindelige afgørelse.

- Det er appelinstansens vurdering, at spørgsmålet om afslutning af sæsonen er af så væsentlig karakter, at det skal sidestilles med en ændring af DHF’s love.

Flere scenarier i spil

Ifølge DHF's vedtægter kræver lovændring tilslutning fra to tredjedele af repræsentantskabet.

Hvis ikke der stemmes for en afslutning af sæsonen, som Udvalget for Professionel Håndbold afgjorde, så skal der i stedet stemmes om en række andre scenarier for, hvad der så skal ske.

Det kan blive alt fra, at sæsonen skal færdigspilles, til at der i den kommende sæson kan blive 14 hold i de øverste rækker, fordi der ikke rykkes nogen ned.