Ishockey

Får dom til spiller indflydelse på dansk sport?

Der er uenighed om, hvorvidt de 20 dages betinget fængsel til ishockeyspilleren Kristian Jensen får en indflydelse for lignende sager fremadrettet.

En meget sjælden retssag fandt sted fredag ved Retten i Hjørring, hvor sportsverdenen stod over for retssystemet.

Ishockeyspilleren Kristian Jensen fra Frederikshavn blev idømt 20 dages betinget fængsel for at have udøvet vold mod Odense-spilleren Lucas Bjerre Rasmussen.

Han slyngede sidstnævnte i isen, så han mistede bevidstheden og tildelte ham efterfølgende et knytnæveslag.

Hvis man ikke kan tåle det, skal man til at spille skak i stedet

Jens Christian Christensen, forsvarer

Men ifølge sagens anklager, Torben Kauffmann Sørensen, der i retten kaldte det "et decideret overfald", kommer sagen ikke til at danne præcedens for fremtidige sager, der involverer sportens verden.

- Jeg tror ikke, det kommer til at danne præcedens. Det kan jeg ikke forestille mig. Det er en konkret afgørelse, og det er heller ikke den første, siger han til TV 2 SPORT.

- Det er altid en konkret afvejning af, om det falder indenfor eller udenfor (de strafferetslige rammer, red.). Det afhænger af konteksten, det sker i. Jeg tror ikke, det her ændrer på nogen praksis.

'Der er grænser'

Selvom anklageren gik efter 30 dages betinget fængsel, finder han det "meget tilfredsstillende", at der i den konkrete sag blev skelnet mellem, hvad der hører inden for og ikke mindst uden for sporten.

- Der er grænser for, hvornår noget er en del af sporten. Jeg er helt tilfreds med, at det her falder udenfor. Når man slår på én, der ligger ned, så er vi udenfor, siger han.

På den anden side står Kristian Jensens forsvarer, Jens Christian Christensen, der gik efter frifindelse.

Forsvarer kalder straffen principiel

Under retssagen udtalte han, at "hvis man ikke kan tåle det, skal man til at spille skak i stedet," og han er skuffet over dommen. Han og Kristian Jensen nu har 14 dage til at overveje, hvorvidt dommen skal ankes til Landsretten.

Man skal da være opmærksom på sine handlinger, men det skulle man også før

Ulrik Larsen, direktør i Danmarks Ishockey Union

Og så er Jens Christian Christensen uenig med anklageren i, hvorvidt det får betydning i sager fremadrettet.

- Jeg synes, den er principiel, fordi der er ikke ret mange domme fra sportens verden, siger han til TV 2 SPORT.

- Når der ikke er mange domme inden for et område, og man skal vurdere, om det er inden for det regi i dén sport eller en anden sport, så er den principiel.

Forsvareren ser samtidig en fare i, at det i den pågældende sag er privatpersoner, der som tv-seere har anmeldt episoden på baggrund af et kort klip. Det var nemlig hverken Lucas Bjerre Rasmussen eller Frederikshavn White Hawks, der stod bag anmeldelsen.

Det samme som før, siger ishockeychef

Danmarks Ishockey Unions disciplinærudvalg behandlede selvsagt sagen udfra sine sportslige retningslinjer og tildelte Kristian Jensen en straf på 17 spilledages karantæne, som første udløber den 1. december.

Blandt vidnerne i retten var unionens general manager, Kim Pedersen, der ikke mente, sagen tilhørte retssystemet, og han disciplinærstraffen i øvrigt var den hårdest i hans 18 årige virke.

Nu skal unionen dog tage sagen til efterretning, men direktør Ulrik Larsen regner ikke med, at dommen får betydning for sporten.

- Det er jo en hård sport. Vi går til hinanden, og det er et fysisk spil. Det er mange idrætsgrene. Men jeg tror ikke, drengene kommer til at ændre på deres måde at spille på. Jeg kan ikke se, der har været nogen forskel i spillet siden den her episode. Jeg tror heller ikke, spillerne kommer til at tænke meget på det følgende, siger Ulrik Larsen, men slår fast:

- Man skal da være opmærksom på sine handlinger, men det skulle man også før.

Danmarks Idrætsforbund tager afstand fra episoden.

Og forbundet mener da også, at nogle sager er så langt fra sportens egne rammer, at domstole skal kunne tage dem op.

- I forhold til den retspraksis, der har været tidligere, lægger dommen sig i fin forlængelse. Den er ikke overraskende eller enestående. Men for dem, der ikke har været opmærksom på den retspraksis, vil den nok være en øjenåbner, direktør siger Morten Mølholm ifølge Ritzau.

- Selvfølgelig er der ting, der går ud over, hvad man kan henvise til, der foregår inden for idrættens egne rammer. Vi skal selvfølgelig respektere og anerkende, at domstolene kan tage dem op.