Fægtning

Fægtning kort fortalt

I fægtning kan der overordnet konkurreres individuelt eller på hold

I de individuelle turneringer konkurreres der typisk først en eller to seedningsrunder med 6-7 deltagere i en pulje. Her fægtes mod alle i puljen i matcher til fem touché. Deltagerne seedes til den efterfølgende direkte udslagning. Seedningen afgøres af antal vundne matcher divideret med samlet antal matcher, indeks (afgivne touché fratrukket modtagne touché), antal afgivne touché og lodtrækning (i nævnte rækkefølge). I den direkte udslagning fægtes der efter cup-system. Altså vind eller forsvind. Der fægtes til 15 touché (i de mindste aldersklasser fægtes der til 10 touché). Der konkurreres ikke om bronze, undtagen i OL-konkurrencer.

I holdkonkurrencer deltager tre personer på hvert hold (med eventuel reserve). Hver holdkonkurrence består af ni matcher. Hver match er til 5 point og der fægtes akkumuleret, således at første match er til fem, anden match til 10 og sidste match til 45 touché. Hver match varer tre minutter og hvis stillingen er lige efter de tre minutter trækkes der ikke lod. Derimod fortsættes med den næste konkurrencekamp. Undtaget herfor er den sidste match, hvor der trækkes lod som beskrevet ovenfor.

I holdkonkurrencer forekommer der kun i sjældne tilfælde seedningsrunder. Normalt konkurreres der om bronzepladsen, modsat de individuelle konkurrencer.

Kilde: Wikipedia

Discipliner