Udspring

Udspring kort fortalt

I udspring gælder det om at falde eller springe i vandet fra en vippe på en - ofte - akrobatisk måde.

Til stævne konkurreres der fra enten vippe eller tårn. Vipperne er henholdsvis 1 eller 3 m. over vandets overflade, mens tårnene er 5, 7½ eller 10 m over vandoverfladen. Konkurrencerne er inddelt i køn og typisk også aldersklasser.

Der konkurreres også i synkront udspring. I denne disciplin springer to udspringere samtidig fra hver sin vippe, og alle bevægelser skal koordineres således at de sker synkront.

Point gives for hvert spring, og afhængig af hvilken gruppe man er i, har man en serie af spring. Disse spring er inddelt efter sværhedsgrader som der gives point ved uførelse af springet. Der gives hele og halve point fra 0 til 10. Eksempelvis kan et spring have en sværhedsgrad på 2.0 og til konkurrence laves springet og der gives point af dommere som følgende: 5, 4, 6.5 Disse point ligges sammen, altså; 15.5 point i alt, og ganges med springets sværhedsgrad: 15.5 x 2.0 = 30 point. Jo højere sværhedsgrad man har, altså en sværere serie og højere point man får desto større chance har man for at vinde.

Kilde: Wikipedia

Discipliner