Svømning

Danske svømmere svigtet, fastslår rapport - direktør stopper

Dansk Svømmeunion og Team Danmark levede ikke op til deres ansvar i en periode fra 2003 til 2013. Det konkluderer en rapport.

En række af Danmarks bedste svømmere er blevet svigtet af dem, der skulle have passet på dem. Det konkluderer en rapport, Kammeradvokaten har præsenteret fredag.

Her fremgår det, at både Dansk Svømmeunion og Team Danmark skulle have skredet ind, da de hørte om en række stærkt kritisable forhold både i forhold til et psykisk hårdt miljø og udlevering af medicin.

- Team Danmark svigtede svømmerne ved ikke at handle konsekvent over for trænere ansat i Dansk Svømmeunion, der handlede groft grænseoverskridende, lyder det i en pressemeddelelse fra Team Danmark.

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten er det også meldt ud, at direktøren i Dansk Svømmeunion, Pia Holmen, stopper.

- Dansk Svømmeunions elite- og landsholdsarbejde er et helt andet sted i dag, hvilket jeg synes, at Kammeradvokatens rapport også bekræfter. Siden 2013 har vi haft en anden sportslig ledelse og andre landstrænere på bassinkanten. Men vi er i bestyrelsen alligevel blevet enige med vores mangeårige direktør, Pia Holmen, om, at hun stopper som direktør for Dansk Svømmeunion, siger Dansk Svømmeunions formand, Lars Jørgensen.

På vegne af hele svømmedanmark vil jeg gerne give en dybtfølt undskyldning til de svømmere og andre tilknyttet dansk landsholdssvømning, der har oplevet den helt uacceptable træneradfærd

Lars Jørgensen, Dansk Svømmeunions bestyrelsesformand

Han beklager, at forholdene har været, som de har været.

- På vegne af hele svømmedanmark vil jeg gerne give en dybtfølt undskyldning til de svømmere og andre tilknyttet dansk landsholdssvømning, der har oplevet den helt uacceptable træneradfærd, vi har hørt om”, siger Lars Jørgensen, Dansk Svømmeunions bestyrelsesformand.

- Rapport er rystende læsning

Rapporten dækker en periode fra 2001 til 2019, og Team Danmarks formand Frank Jensen er rystet over at læse indholdet af undersøgelsen.

139 elitesvømmere har bidraget til svømmerapport

  • Undersøgelsen bygger bl.a. på interviews med 80 personer – herunder elitesvømmere, forældre, bestyrelsesmedlemmer, ansatte og frivillige i organisationerne inkl. trænere og klubtrænere
  • I alt 44 elitesvømmere er blevet interviewet – herunder 16 som fortsat er aktive
  • Spørgeskemaundersøgelsen er sendt ud til 183 nuværende og tidl. elitesvømmere. 117 har besvaret hele undersøgelsen, og 22 har besvaret dele af undersøgelsen
  • Der har været gennemgang af relevante dokumenter. Herunder har der været fuld adgang til Team DK's dokumentarkiv samt udlevering af mailbokse med over 75.000 mails

Kilde: DIF.

- Kammeradvokatens rapport er rystende læsning. Vi står i dag med en rapport, der beskriver en periode i dansk elitesvømning, som er under al kritik. Ikke mindst svømmernes beretninger gør et meget stort indtryk. Det er utilgiveligt, at det kunne foregå uden at nogen greb konsekvent ind. Jeg er som formand for Team Danmark rystet og meget, meget ked af det på svømmernes vegne, siger Frank Jensen, der er formand for Team Danmarks bestyrelse.

Team Danmark har i en række tilfælde haft konkret viden om alvorlige forhold uden at have fulgt op på, hvorvidt forholdene blev bragt i orden. Team Danmarks formand Frank Jensen forventer, at Pia Holmen også er fortid i Team Danmarks bestyrelse. Siden undersøgelsen gik i gang, har hun haft orlov som næstformand.

- Jeg forventer helt klart, at Pia Holmen ikke fortsætter i Team Danmarks bestyrelse. Hverken som næstformand eller som bestyrelsesmedlem, siger han.

Brud på etisk kodeks: Offentlige ydmygelser og udskamning

I rapporten bliver det slået fast, at træningsmiljøet ikke var i orden.

- Vores undersøgelse af træningsmiljøet viser, at der i perioden 2003-2013 på seniorlandsholdet/elitecentret/NTC og i perioden 2006-2014 på juniorlandsholdet kan konstateres en række forhold, som fremstår i strid med navnlig Etisk Kodeks, fortæller Kammeradvokaten Tormod Tingstad.

Træningsmiljøet under den australske landstræner Mark Regan i perioden fra 2005-08 har på intet tidspunkt været i overensstemmelse med det etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt.

Medicinlisten fra Paulus Wildeboer viste, at der bl.a. blev anvendt et præparat, der kunne medføre positiv dopingtest

Kammeradvokatens uvildige undersøgelse

Rapporten finder frem til, at Mark Regans tid som træner var forbundet med offentlig udskældning, vredesudbrud og decideret udskamning. Samtidig er der kontinuerligt foregået offentlige vejninger, hvor der har været et stort fokus på små vægtudsving.

- Det har været oplevet som en ydmygende situation, og der er sket gentagne brud på offentlig vejning, siger Kammeradvokaten på pressemødet.

Udleverede medicin der kunne give positive dopingtests

Under daværende landstræner Pauls Wildeboer i perioden fra 2009-13 har træningsmiljøet også været urimeligt, lyder det.

- Der var indtryk af en udpræget frygtkultur med vredesudbrud med offentlige udskældninger og offentlige ydmygelser, fortsætter Kammeradvokaten.

Wildeboer skulle jævnligt også have uddelt ukendt medicin, kosttilskud og slankepiller til flere af elitesvømmerne.

- Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om det i det hele taget var forsvarligt at lade Paulus Wildeboer fortsætte som træner i kraft af hans uddeling af ukendt, spansk medicin til svømmerne – særligt når medicinlisten fra Paulus Wildeboer viste, at der bl.a. blev anvendt et præparat, der kunne medføre positiv dopingtest, står der i rapporten.

Konsekvenserne af træningsmiljøet er diagnosticerede psykiske lidelser, problematiske forhold til mad og spisning, sociale problemer og problemer i forhold til uddannelse.

Sådan begyndte sagen

I foråret 2019 bragte DR dokumentaren "Svømmestjerner – Under overfladen", som gav anledning til kritik af Dansk Svømmeunion.

Det var særlig kritik af brugen af offentlige vejninger i det danske svømmemiljø. De offentlige vejninger har ifølge flere elitesvømmere blandt andet ført til spiseforstyrrelser, angst og depressioner.

På den baggrund satte Team Danmark og DIF efter samråd med Kulturministeriet en uvildig undersøgelse af forholdene i gang.

I juli måned blev Kammeradvokaten, der er statens advokat, tildelt opgaven som uvildig undersøger, og arbejdet er nu afsluttet.

Kritikken for forholdene blev rettet både mod de to tidligere seniorlandstrænere Mark Regan fra Australien og Paulus Wildeboer fra Holland samt den tidligere juniorlandstræner Michael Hinge.

Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen Christensen, tog efterfølgende skarpt afstand fra de anvendte metoder.

Hun blev dog siddende på sin post som direktør indtil præsentationen af rapporten. Derimod tog hun i juni orlov fra Team Danmarks bestyrelse for at skabe ro omkring den uvildige undersøgelse.

Nye retningslinjer i svømmeforbundet forbød de "offentlige vejninger" fra 2005, men ifølge flere tidligere og nuværende svømmere fortsatte de helt frem til 2012.

Du kan læse hele rapporten her.